Календар

ПРАВО НА ОТГОВОР по отношение на статията „Зелените лапнали над 30 млн. лева покрай „Сребърна“, в-к Труд на 25.02.2015 г.

ПРАВО НА ОТГОВОР по отношение на статията „Зелените лапнали над 30 млн. лева покрай „Сребърна“, в-к Труд на 25.02.2015 г.В статията пряко се посочва името на Зелени Балкани. Твърди се, че организацията е „гушнала“ 30 млн. лева, „имитирайки“, опазване на резервата „Сребърна”, докато в същото време, защитената територия е в лошо състояние.

Във връзка с това, екипът на Зелени Балкани категорично заявява:
- Зелени Балкани до момента не са осъществявали проект на територията на резерват „Сребърна”;
- цитираният проект на стойност от 13,280 млн. долара (или поне проект с такова име) е изпълняван от МОСВ и касае други територии, а не биосферния резерват „Сребърна“;
- резерватът не е отдаван за управление на Зелени Балкани (по реда на предвидената на ЗЗТ процедура). Организацията ни няма дейности на неговата територия, поради което няма как да носи отговорност за неговото състояние;
- г-н Тома Белев не е Председател на УС на „Зелени Балкани“, въпреки, че се радваме на неговата дългогодишна подкрепа и доброволен принос към дейността на Организацията. Той също така няма отношение и не носи отговорност към проблема, описан в статията.

Всички тези данни могат да бъдат проверени в публичните регистри, касаещи дейността на Юридическите лица с нестопанска цел.

По отношение на твърдението, че Зелени Балкани са изпълнявали над 22 проекта, свързани със защитаване от замърсяване и съхранение на влажни зони в страната, това е така. Зелени Балкани са една от първите организации в България, които са акцентирали върху значението на влажните зони и тяхното опазване.

Организацията е и пионер по отношение опазване на река Дунав, като работата й съвместно с австрийския клон на WWF – DCP започва в началото на 90те. Благодарение на Зелени Балкани са обявени за защитени територии редица значими влажни зони по поречието на река Дунав, сред които природния парк Персина (с площ над над 22 000 ха), ЗМ „Калимок-Бръшлян“ (595 ха), ЗМ „Дойчов остров“, ЗМ „Близнаците“, ЗМ „Остров Кутово“, ЗМ „Остров Цибър“ и т.н.

Авторът на статията, изброява пет неверни факта и прави изключително нелогичното заключение: „че са пълна лъжа, измама и фалшификация представяните досега доклади, данни и заключения от изпълнителите на тези проекти основно зелени екологични организации”. Този извод не се основава на никакви смислени аргументи. Зелени Балкани е организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като работеща в обществена полза. Всички отчети на Организацията са налични в пуличния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел и всеки гражданин може сам да провери това. За дейностите на Организацията има достатъчно данни на нейния сайт, в профила и в социалната мрежа и други източници на информация.

Екипът на Зелени Балкани категорично заявава, че статията е пореден опит да бъде манипулирано общественото мнение и да бъде дискредитирано доброто име на реално работещите НПО в България.
Зелени Балкани застават и зад името на колегите си от WWF, БДЗП и БФБ, които също са цитирани в статията.
Потвърждаваме, че това са три от реално работещите неправителствени организации, с действителен и значим принос за опазване на българската природа.

Конкретната статия, медийната атака от последните дни, както и оправените към природозащитните НПО преки телефонни заплахи, считаме за пряко следствие от актуалната в момента кампания в защита на национален парк Пирин.

В заключение – изтъкването за получаване на големи суми от природозащитни организации е „изтъркан“ в подобни кампании аргумент. Всички посочени организации са регистрирани и работят в обществена полза – за защита на българската природа. Каквито и суми да получават – те подлежат на контрол от страна на своите донори, българските институции, както и на граждани. Средствата се използват за общественополезни дейности (а не в частна полза)...Това различава тези организации от инвеститорите, които работят в частен интерес и често, в неговото преследване унищожават общонационалното природно богатство!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2191 посещения

OFF

Последно качено » Новини