Календар

Дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”.

Дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”. Клуб Приятели на Природен парк «Врачански Балкан» и Фондация «Екоцентрик» имат удоволствието да Ви поканят на регионална среща - дискусия във връзка с изпълнението на проект “Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 и ще се изпълнява на национално ниво с участието на 7 партниращи организации.

В рамките на проекта ще бъдат създадени критерии за качество на образованието за устойчиво развитие и уебплатформа, които ще подпомогнат организациите, работещи в сферата, за предлагане на качествени програми, набиране на участници в тях и широкото им прилагане.

Критериите за качество на образованието за устойчиво развитие ще осигурят ефективност на инициативите на НПО, а на потребителите ще гарантират сигурност, удовлетвореност и легитимност на участието в тях.
Целта на регионалната среща е да се представи изработената до момента концепция за знак за качество и тестов модел на национална интернет платформа като същевременно се съберат всички предложения от участниците за подобряването на тяхната функционалност.

Срещата е подходяща за:
• Неправителствени организации, предлагащи различни форми на неформално обучение;
• Читалища, библиотеки, музеи, младежки центрове, центрове за работа с деца и др.;
• Учители, педагози, обучители, служители на РИО, ръководители на екоклубове, журналисти;
• Фирми и стопански организации, предлагащи обучителни курсове, занимателни програми и анимации;
Регионалната среща ще е проведе на 1 април 2015 г. в Приридозащитен център „Натура” от 10.00 до 16.00 ч.

По случай Седмицата на гората Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите и Северозападно държавно предприятие Враца съвместно с Врачанска Филхармония организират празничен концерт „Гората – извор на вдъхновение”

В програмата са включени изпълнения на творби от известни композитори под диригентството на Димитър Панов.
Събитието ще се проведе на 2 април 2015 в Градската концертна зала от 18.00 ч.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2026 посещения

OFF

Последно качено » Новини