Календар

Воалиерата в с. Долно Озирово приюти 5 лешояда

Воалиерата в с. Долно Озирово приюти 5 лешоядаПрез изминалата седмица воалиерата в с. Долно Озирово (община Вършец) приюти последните 5 лешояда, внесени от Испания в рамките на проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278.

Лошите метеорологични условия през зимния период, наложиха допълнителен престой на птиците в центровете на сдружение „Зелени Балкани” и Фонд за дивата флора и фауна в Стара Загора и Благоевград. Преди тяхното настаняване от воалиерата бяха пуснати на свобода 3 лешояда, прекарали задължителен едногодишен период на адаптация. Според наблюдения на специалистите в района на с. Долно Озирово вече се събират над 40 птици, което е една добра предпоставка за образуването на колония и тяхното постоянно установяване на територията на ПП „Врачански Балкан”. В началото на годината се оформиха и няколко гнездящи двойки

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1901 посещения

OFF

Последно качено » Новини