Календар

Черен и египетски лешояд на площадката за подхранване на лешояди в Котленска Стара планина

Черен и египетски лешояд на площадката за подхранване на лешояди в Котленска Стара планинаЧерният лешояд е наблюдаван от Лъчезар Бончев от Фонда за дивата флора и фауна, в компанията на 19 белоглави лешояди, освободени в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България. Установеният по същото време египетски лешояд е възрастна птица.

Въпреки че в миналото са били широко разпространени, в момента няма доказани двойки черни лешояди в България. Единични птици са наблюдавани и в Източна Стара планина през 70те години на миналия век, като последните установени гнезда там са разположени в гористи хълмове до Провадия. Оттогава насам единични птици са виждани в района на Котленска Стара планина през пролетта на 1993-1994 г., вероятно също млади, скитащи черни лешояди от колонията в Източни Родопи.
Преди дни, нашите колеги от ФДФФ заснеха посещението на черен лешояд и в района на Кресна, където също тече проект за Живот за Кресна, за възстановяване на белоглавите лешояди.

За първи път установихме млада птица на една от нашите площадки в района през 2013 г., като през 2014 г. също бяхме посетени. Третото поредно посещение на Източна Стара планина е още един повод за радост и надежда, че сме на прав път към завръщането на лешоядите в България!

Египетският лешояд пък е критично застрашен вид, чиято популация в България стремоглаво намалява. Едни от последните двойки гнездят в района на Източна Стара планина и очевидно се възползват от трапезата за белоглавите лешояди, осигурена в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България. Миналата година през юни месец заснехме възрастна птица, която носеше храна в клюна си, а през август се появи съвсем млада птица!

Досегашните ни успехи доказват, че условията в Стара планина, довели до изчезването на лешоядите, вече са променени, и Балканът е готов да посрещне завръщането на своите птици. Дай боже, някога тук да видим всичките четири вида лешояди, обитавали някога България - египетски, черен, белоглав и брадат!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3840 посещения

OFF

Последно качено » Новини