Календар

„Грийнпийс“ - България настоява за продължаване на забраната на неоникотиноидните пестициди, както и за повече екологично земеделие

„Грийнпийс“ - България настоява за продължаване на забраната на неоникотиноидните пестициди, както и за повече екологично земеделиеНаблюдаваният през последните години спад в пчелните популации в световен и регионален мащаб, представлява сериозна заплаха за пчеларството, както в България, така и по целия свят. Доказано е, че пестицидите са един от основните фактори, които въздействат на различните видове опрашители, и причиняват този значителен упадък на пчелните популации на много места по света. [1]

Лишени от опрашването, извършвано от медоносните пчели и други опрашители, ще бъдем изправени пред значително по-ниски селскостопански добиви за близо една трета от селскостопанските култури, ако не се използва алтернативен начин на опрашване. Намаление в добива ще претърпят до 75% от селскостопанските ни култури. Без съмнение, ще бъдат тежко засегнати най-полезните от тях, които са част от ежедневното ни меню, както и някои култури, използвани като фураж в млеко- и месо-производството.

Необходимо е да преосмислим земеделски си системи като започнем с прекратяване на употребата на синтетични пестициди. През 2013 г., държавите-членки на Европейския съюз вече направиха първата правилна крачка в тази посока с приемането на мораториум по отношение на използването на три пестицида, които принадлежат на клас химикали, познати като неоникотиноиди. [2] Европейската комисия вече стартира събирането на нова информация във връзка с рисковете, в които неоникотиноидите поставят пчелните популации, [3] и предстои да бъде взето решение за необходимостта от повторно разглеждане и гласуване на забраната.

„Грийнпийс“ - България приветства тази начална стъпка, но напомня, че забраната е само временна мярка и две години са недостатъчен срок, за да се гарантира, че здравето на пчелите и другите опрашващи насекоми ще се подобри. Освен това, забраната далеч не е всеобхватна, тъй като ограниченията важат само за определени видове употреба на неоникотиноидите. Също така, неоникотиноидите са устойчиви в условията на околната среда, което означава, че е възможно през годините да са станали част от състава на почвата, както и да присъстват и в други растения, посещавани от пчелите.

В допълнение към казаното, необходимо е и останалите пестициди, вредни за пчелите, да бъдат отстранени от пазара. „Грийнпийс“ смята, че ЕС трябва да подкрепи усилията за защита на опрашителите и да наложи по-всеобхватна забрана, покриваща всички видове употреба на неоникотиноидите за целия селскостопански отрасъл. Следва да се включат всички седем пестицида - убийци на пчелите, идентифицирани в доклада „Пчелите намаляват“ на „Грийнпийс“. [4]

Считаме, че България, като земеделска и особено страна на пчелари, трябва да окаже силна политическа подкрепа в превръщането на тази забрана в постоянна и пълна. Това може да бъде постигнато като бъдат забранени и останалите, вредни за пчелите, пестициди.

Нещо повече, необходима е коренна трансформация на подхода ни към селското стопанство, което в момента разчита в голяма степен на химически добавки. Това изисква промяна на посоката, в която селското стопанство се развива. Бихме искали България да премине към прилагането на нов модел на земеделие със съвременни, екологични селскостопански практики, което ще гарантира дългосрочното спасяване на пчелите и запазването на българското селско стопанство. [5]


[1] Научни оценки от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) показват негативното влияние на тези пестициди върху медоносните пчели.
имидаклоприд: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3068.htm;
тиаметоксам: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3067.htm;
клотианидин: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3066.htm;

Повече за факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност, можете да прочетете в доклада „Упадъкът на пчелите“, Технически доклад на лабораторията за изследвания на
„Грийнпийс“ (2013).

[2] Решението, отнасящо се за целия ЕС, ограничава използването на три неоникотиноида (клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам) при обработката на семена, почвени добавки (гранули) и пръскане на растения, включително зърнени култури, атрактивни за пчелите. Трите неоникотиноида се произвеждат от големите международни компании Syngenta (тиаметоксам) и Bayer (имидаклоприд и клотианидин).

[3] Съобщението на ЕК може да бъде намерено тук: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150522.htm

[4] Технически доклад на доклад на лабораторията за изследвания на „Грийнпийс“ (2013), „Пчелите намаляват“.

[5] Докладът „7 принципа на екологичното земеделие“, който „Грийнпийс“ публикува през месец май 2015 г., представя седем принципа в основата на този нов модел на селско стопанство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2101 посещения

OFF

Последно качено » Новини