Календар

Изключително редките в България белошипи ветрушки гнездят на територията на петролната рафинерия в Бургас

Изключително редките в България белошипи ветрушки гнездят на територията на петролната рафинерия в БургасТова се потвърждава и от теренните наблюдения извършени от Зелени Балкани през последните две години.

Съвместните проучванията на експертите на Зелени Балкани и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД показват, че числеността на колонията наброява около 3 гнездящи двойки белошипи ветрушки (Falco naumanni). Детайлни наблюдения на колонията са извършени в края на месец май тази година, когато малките на белошипите ветрушки са наскоро излюпени и така с много голяма точност може да се проследи числеността на сформираните двойки и заетите от тях гнезда.

Редките белошипи ветрушки използват за гнездене технологични съоръжения в района на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, като са заели стари гнезда построени от чавки (Corvus monedula), чиято численост е над 30-40 двойки. В същата територия гнездят и около 50 двойки керкенези. По подобен начин изглеждат и смесените колонии от белошипи ветрушки, чавки и керкенези в съседните ни държави Гърция и Турция, където белошипите ветрушки гнездят в селищата и са често срещан вид.

До скоро се считаше, че белошипите ветрушки са изчезнали от България като гнездящ вид, но след стартирането на проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” финансиран от програма LIFE на Европейския съюз в района на сакарското село Левка, през 2013 година бяха регистрирани и първите гнездящи белошипи ветрушки. Година след това, през 2014, от екипа на Зелени Балкани бе локализирано гнездовото находище на белошипите ветрушки и на територията на Лукойл.

Екипът на Зелени Балкани използва случая да благодари на ръководството и служителите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД оказали съдействие при подготовката и провеждането на полевите проучвания на територията на бургаската рафинерия.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1985 посещения

OFF

Последно качено » Новини