Календар

Практическо обучение за проучване и опазване на прилепите

Практическо обучение за проучване и опазване на прилепитеОт 17ти до 20ти юли Зелени Балкани организират в ПП „Сините камъни“ обучение за начинаещи „прилепари“. Обучението е част от проект „Изграждане на експертен капацитeт за проучване и опазване на прилепите“, финансиран от EEА грантс.

Целта на проекта е да обучи 20 студенти, пещерняци и други потенциални теренни работници, за проучване и опазване на прилепите в България, като по този начин да допринесе за опазването на тези консервационно значими видове.

Прилепите са едни от най-уязвимите и ценни (от природозащитна гледна точка) групи бозайници в България. Страната ни е на едно от първите места в Европа по отношение на прилепното си биоразнообразие – изразено в брой видове, численост на популациите и значими подземни местообитания. Въпреки това, експертният капацитет за проучване и опазване на прилепите е крайно недостатъчен. Това от своя страна е причина за редица проблеми – от липса на адекватна информация за прилепите в екологичните оценки, до слабости в Планове за управление и други празноти в познанията, които не ни позволяват да бъдат предприети адекватни мерки за тяхното опазване.

С настоящия проект се надяваме за привлечем нови ентусиасти в дейностите за проучване на прилепите, както и да повишим знанията и експертизата на вече практикуващите теренни работници. Проектът предвижда също така, разработване и издаване на Ръководство за определяне на звуците на прилепите, което да запълни пълната липса на литература за акустичен мониторинг на прилепите на български език. Серията от обучения включва освен настоящата среща и още едно обучение за начинаещи, както и обучение за анализиране звуците на прилепите и обучение за повишаване на знанията на работещи хироптрелози. Предвидено е и обучаваните да бъдат включени и в преки теренни дейности, данните от които да бъдат въведени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Благодарим на Дирекцията на Природен парк "Сините камъни", предоставила безвъзмездно залата на Посетителски информационен център "Карандила" - за целите на обучението!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2141 посещения

OFF

Последно качено » Новини