Календар

150 предпазители-изолатори ще пазят редките птици в парк „Странджа”

150  предпазители-изолатори ще пазят редките птици в парк „Странджа”83 специални предпазители бяха поставени по стълбове от електропреносната мрежа за около година на територията на ПП „Странджа”. С тях се ограничава възможността редки птици да станат жертва на къси съединения и така да бъде опазена популацията на Дневни грабливи и Щъркеловидни птици в парк „Странджа”. Съоръженията са монтирани в района на Малко Търново. Предстои да бъдат поставени още 67 изолационни съоръжения в землището на Ахтопол също по проект „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа” по ОП „Околна среда 2007 – 2013”.

По Българското Черноморско крайбрежие прилежащо към Природен парк „Странджа” преминава Източноевропейския миграционен път на птиците Via Pontica – втори по големина в Европа. Екипи от специалисти за времето от 16 септември 2013 г. до 5 ноември 2013 г. с теренни проучвания определиха по различни методи кои точно електрически стълбове са предпочитани от мигрантите за почивка и се явяват рискови за тях. Разклонения на Via Pontica има и над вътрешните части на Природен парк „Странджа”. Голям дял от мигриращите видове са представители на Дневните грабливи птици, както и на Щъркелоподобните. Всички наши дневни грабливи видове птици са защитени и подлежат на опазване, съгласно Закона за биологичното разнообразие и редица международни споразумения, които България е ратифицирала. Същото е в сила и за Щъркелоподобните.

През 2013 г. есенната миграция в района на Парк „Странджа” е била по-слабо интензивна, поради което е нямало жертви от инциденти в конфликтните участъци. През 2012 г. обаче, в някои райони са наблюдавани около 40 загинали бели щъркели. В периода от 2010 г до сега, беше събрана информация за около 80 загинали бели щъркели, един неопределен орел- вероятно малък креслив орел, 5 сиви чапли от директен сблъсък с проводниците на мрежата, и 10 неопределени дребни дъждосвирцоподобни птици по същата причина. След поставянето на всички 150 броя изолационни съоръжения върху най-рисковите за птиците стълбове от електропреносната мрежа на Парковата територия, броят на жертвите сред представителите на орнитофауната в защитената територия ще бъде ограничен до мининум.

В България има 37 соколоподобни птици, 9 вида нощни грабливи птици, 2 вида щъркели и два вида пеликани. Тези видове са с висок риск от инциденти по отношение на електропреносната мрежа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2762 посещения

OFF

Последно качено » Новини