Календар

А ти защо обичаш Рила?

А ти защо обичаш Рила?Коалиция „За да остане природа в България“ организира обществена дискусия на проекта за План за управление на Национален парк „Рила“ 2015 – 2024.

Срещата ще се проведе на 16 септември /сряда/ от 16:00 до 20:00 ч. в зала МАТИ-Д (пл. България 1, НДК) София (карта).

Във връзка с приемането на Актуализиран план за управление на НП „Рила“ 2015 – 2024 г. и текущите обществени консултации Коалиция „За да остане природа в България“ организира обществена дискусия на проектоплана в гр. София. Коалицията отправя покана към изпълнителя ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“ да представи изготвения от него документ на всички заинтересовани страни в столицата. Самият план и приложенията към него можете да намерите тук.

Периодът, в който всеки гражданин може да подаде своето становище по плана, е до 23 септември, когато в гр. Благоевград ще се проведе общественото обсъждане на проектоплана. Обществената дискусия „А ти защо обичаш Рила“ има за цел да подпомогне гражданите да вземат участие.

За нас е от изключителна важност да си сътрудничим с всички заинтересовани страни в дейностите по опазване на Национален парк „Рила“ и очакваме всички граждани, които се вълнуват от съдбата на Рила, да участват в обществения диалог.

Дискусията ще бъде предавана на живо в канала на инициативата „Прозрачни планини“, където всеки желаещ може да даде своето становище.

В прикачения файл може да видите списък с поканени участници, а тук – програма. За участие в обществената дискуция е необходимо да се регистрирате предварително, като използвате тази форма. При желание да използвате мултимедия, за да представите своето становище, ще имате възможност да заявите това при регистрацията на място.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с организаторите на mpopova@balkani.org (Мирослава Попова).

Програма на oбществена дискусия „А ти защо обичаш Рила?“:
16 септември
16:00 – 16:15 Регистрация
16:15 – 16:35 Откриване
16:35 – 16:45 Представяне на целите и правилата на дискусията
16:45 – 17:15 Представяне на проекта за План за управление от изпълнителя ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“ (предстои потвърждение)
17:15 – 17:35 Коментари от Дирекция на Национален парк „Рила” (възложител) и МОСВ
17:35 – 19:40 Дискусия
а) Процес на изработване на Плана и връзка с Плана от 2001 г.
б) Общо съдържание на Плана за управление на НП „Рила” 2015 г.
в) Част 3. Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите
г) Част 4. Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване
19:40 – 20:00 Обсъждане на следващи стъпки и закриване на обсъждането

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4960 посещения

OFF

Последно качено » Новини