Календар

„Грийнпийс“: Пристрастеността на Европа към пестицидите застрашава нашата околна среда

„Грийнпийс“: Пристрастеността на Европа към пестицидите застрашава  нашата околна средаИндустриалното земеделие, с тежката си употреба на химически пестициди, замърсява нашата вода и почва и води до загуба на местообитания и биоразнообразие, според доклад на „Грийнпийс“, публикуван днес [1]. Почти всеки четвърти (24.5%) уязвим или застрашен вид в ЕС е под заплаха от употребата на пестициди и торове, заради наличието на нитрати и фосфати в селскостопанските отпадъчни води [2]. Оцеляването на видовете и на ключови екосистемни услуги, като опрашването, са изложени на риск. Спешно е необходима политическа и финансова подкрепа, за да преминем от химически-интензивни, увреждащи селскостопански методи към екологични земеделски практики. [3]

Дирк Цимерман, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс“-Германия казва: „Зависимостта на Европа от химически пестициди вече се е превърнала във форма на пристрастяване. Културите периодично получават дози от различни химикали, които обикновено се прилагат многократно върху единични култури през целия период на растеж. Нехимични алтернативи за контрол на вредителите вече са достъпни за земеделските производители, но се нуждаят от необходимата политическа и финансова подкрепа, за да станат общоприети.“

В Европа през 2015 г. се наблюдава катастрофален спад на популациите от насекоми, според анализ на над 800 научни доклада [4], направен от оперативната група по системните [5] пестициди към Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Последиците от тази тенденция могат да бъдат опустошителни: 70% от основните култури, директно използвани за консумация от човека, като ябълки и рапица, зависят от опрашването за повишено производство на семена, плодове или зеленчуци [6].

Докладът „Пристрастеността на Европа към пестицидите: Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда“ разглежда съществуващата научна литература относно използването на синтетични химически пестициди в земеделието. Тези пестициди представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие като застрашават видовете с отравяне. Пестицидите са и косвена заплаха за видовете –могат да доведат до срив на хранителната верига и така да разрушат екосистемите. 471 са активните съставки на пестициди, одобрени в ЕС. Една четвърт от тях надвишават критичните прагове на способност за разпадане в почвата или във водите, а 79 – надвишават критичните токсични стойности по отношение на водните организми [7].

„Коктейли“ от различни пестициди често замърсяват околната среда, но последиците от такива химически смеси не са рутинно оценявани в процеса на разрешаване на пестицидите в ЕС. Нещо повече, пестицидите се оценяват въз основа на активните им съставки, вместо да бъде изследвано въздействието на действителния продукт, който се продава на пазара и се използва на полето. Процесът по разрешаване на ЕС също така не успява да направи адекватна оценка на дългосрочните ефекти от излагането на ниски дози от пестициди, тъй като оценката се фокусира основно върху тяхната остра токсичност (т.е. върху случаите, в които дозите могат да доведат до директна смъртност).

„Призоваваме за пълна промяна на настоящите пристрастени към химикали земеделски навици. Обръщаме се най-напред към нашите лидери, които да се обявят срещу използването на пестициди и в подкрепа на екологичното земеделие", казва Цимерман.

Бележки:
[1] „Пристрастеността на Европа към пестицидите: Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда“ (пълен текст, на английски език).
Neumeister, L.; Reuter, W.; Zimmermann, D. (2015)
[2] Преглед на базата данни на IUCN за 2015 г., направен на 09/10/2015 (http://www.iucnredlist.org/search/link/56178c5c-dbe482f8)
[3] „Седем принципа на екологичното земеделие: Визията на „Грийнпийс“ за храна и земеделие“. Tirado, R. (2015)
[4] TFSP 2015: Интегрирана оценка на въздействието на системните пестициди върху биоразнообразието и екосистемите по цял свят. Оперативна група по системните пестициди, Notre Dame de Londres, 09/01/2015 (http://www.tfsp.info/assets/WIA_2015.pdf)
[5] За разлика от други пестициди, които остават на повърхността на третираните листа на растението, системните пестициди се поемат от растението и се транспортират до всички негови тъкани (листа, цветя, корени и стъбла, както и цветен прашец и нектар).
[6] Значение на опрашителите в променящия се пейзаж на световните култури. Klein et al. (2007) Proceedings. Biological sciences/The Royal Society, 274:303–13.
[7] Състояние за одобрение на ЕС, на разположение тук: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN; 07/2015.

Можете да намерите резюме на доклада тук: http://www.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Agriculture%20and%20bees/FFL/Europe-pesticides-addiction.pdf

Онлайн платформата на „Грийнпийс“ www.obichamhranatasi.org демонстрира подкрепата на 10 хиляди души, които вече са се присъединили към движението за екологично земеделие.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2306 посещения

OFF

Последно качено » Новини