Календар

Обучения на доброволци за проучване на китоподобни

Обучения на доброволци за проучване на китоподобниУчастниците бяха запознати с дейностите по проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ и целите на програма БГ03.МГС насочени към развитието на „гражданската наука” в България чрез привличането на доброволци в мониторинга на различни видове животни и растения с цел разширяване и надграждане на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

През втория ден доброволците имаха възможност практически да приложат наученото от първия ден. Разделени на три групи експерти и доброволци приложиха метода наблюдения от точка на брега. Зоните за наблюдение бяха подбрани в границите на ЗЗ „Плаж Градина-Златна рибка” BG0000146 (екип 1) и ЗЗ „Ропотамо” BG0001001 (екипи 2 и 3). Методът се осъществяваше с морски бинокли, които имат вграден компас и измервателни скали, за да може при евентуално наблюдение да се впишат стойности за разстояние и посока на наблюдаваните китоподобни.

За съжаление екип 1 въпреки внимателно провежданите наблюдения не установи присъствие на китоподобни в границите на ЗЗ „Плаж Градина-Златна рибка” BG0000146. Късметът обаче се усмихна на екип 2, които провеждаха наблюдения в акваторията между нос Агалина и Маслен нос. Още при първия оглед бяха регистрирани 2 индивида от вида морска свиня, които премнаха през зоната на наблюдение. В последствие в зоната се появиха няколко групи с различен размер, които се хранеха в залива. След като екип 3 прекара над 3 часа в мониторинг на акваторията южно от Маслен нос, а новините от екип 2 потвърждаваха постоянното присъствие на морски свине в залива, беше взето решение за събиране на двата екипа с цел по-ефективно практическо обучение за ентусиазираните доброволци. По този начин членовете и на двата екипа имаха шанса да наблюдават тези потайни морски обитатели и да затвърдят получените теоретични знания на практика!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1763 посещения

OFF

Последно качено » Новини