Календар

Възобновяемата енергия ще помогне на Средиземноморския район да се справи с икономическите предизвикателства

Възобновяемата енергия ще помогне на Средиземноморския район да се справи с икономическите предизвикателстваВъзобновяемата енергия подобрява ефективността, създава работни места и е икономически обосновано решение за страните от Средиземноморието, според нови доклади на „Грийнпийс“. Правителствата на Хърватска, Гърция, Италия и Испания могат да ускорят енергийната революция като позволят масови инвестиции в малък мащаб на решения за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Четири нови доклада, разработени по поръчка на офисите на „Грийнпийс“ в Хърватска, Гърция, Италия и Испания, показват, че в различни райони на Южна Европа възобновяемата енергия може да се произвежда на местно ниво, създава хиляди работни места, помага за превръщането на тези икономики в „зелени“ и работи за стимулирането на екологично-ориентиран туристически сектор. [1] „Зелената“енергия има голям потенциал за местното производство на електроенергия в региона.
Основните изводи и резултати от докладите са:

• В Испания, докладът „Енергийна [Р]еволюция за автономната област Канарски острови“ показва, че 100% възобновяема енергия може да предоставя енергийни услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, до отдалечени места.

• В Италия, докладът „Острови на 100% възобновяема енергия“ демонстрира модел, който може да бъде използват от други острови, за да разработят техния собствен подход към 100% възобновяема енергия.

• В Хърватска, изследването показва множеството положителни ефекти от прилагането на „зелени“ енергийни решения от хотели, лагери, жилищни сгради по хърватското крайбрежие и острови.

• В Гърция, проучването се фокусира върху голения потенциал за намаляване на енергийните разходи и енергийната бедност, и предоставяне на големи количества „зелена“ енергия от ефективни дейности и соларизирането на гръцката икономика, дори по време на стриктни икономически мерки.

„Ако сме откровени за икономическите предизвикателства в региона, трябва да сме откровени и за огромния потенциал на възобновяемата енергия тук. Изграждането на капацитет във възобновяемата енергия, който гарантира нови работни места, подобрява устойчивата икономика, предпазва екосистемите и ограничава климатични промени, не е непосилно, и е крайно време политическите лидери да го видят“, смята Деян Савич, координатор на проекта „Решения за Средиземноморието“ към „Грийнпийс“ – Словения.

За да се възползват пълноценно от местния потенциал на възобновяемата енергия, европейските и национални политики трябва да гарантират стабилна инвестиционна среда в сектора. Те трябва да са ориентирани към улесняването на децентрализирани възобновяеми енергийни проекти тип „енергийни кооперативи“.
България също може да се възползва от резултатите и препоръките на докладите. „Крайно време е страната ни да излезе от задушаващата въглищна зависимост, в която се намира енергийната ни система. Енергийният преход, базиран на инвестиции във възобновяемата енергия, е особено ефективен и благоприятен за обществата, когато позволява на гражданите да участват и инвестират в проекти. С навлизането на мащабни инвестиции в малки, децентрализирани ВЕИ инсталации, много от ползите могат да бъдат директно прехвърлени към домакинствата, обществените сгради като болници и училища, и малкия бизнес като хотели и ферми“, коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ за „Грийнпийс“-България.

Сега, когато повечето южноевропейски страни се борят с икономическите трудности, правителствата отговарят с планове за нови въглищни централи и проучване за нефт и газ, въпреки научните доказателства, че трябва да оставим изкопаемите горива под земята, за да избегнем най-лошите последици от климатичните последици.

Само седмици преди срещата за климата в Париж, „Грийнпийс“ предлага ясен път за южноевропейските правителства да предприемат действия и да поведат към свят, където енергията е по-безопасна, по-чиста и по-евтина и достъпна за всички и въздухът и водата ще са по-чисти.

[1] Четирите доклада в оригинал можете да намерите тук: http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Renewable-Energy-to-help-overcome-Mediterranean-economic-challenges/
Кратко допълнително описание за медии (на английски език):
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/2015/Untapped-and-Bountiful-in-Southern-Europe.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2323 посещения

OFF

Последно качено » Новини