Календар

Относно скалното катерене до манастир „Света Троица”

 Относно скалното катерене до манастир „Света Троица”Осигуряване на зона за спокойствие на най-голямата в България колония на черни щъркели и изключително редкия египетски лешояд

Кои сме ние

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е неправителствена организация, която работи в областта на изучаването и опазването на дивата природа от 1992 г. В организацията работят едни от най-добрите специалисти в България по едри хищници (мечка, вълк), други бозайници, птици, опазване на местообитания и екологично образование.

От 2014 г. БАЛКАНИ работи по проект „Не сме сами на скалите”, който цели да осигури условия за безпроблемно и съвместно съществуване на дивите животни и хората на скалните масиви. В екипа участват експерти биолози, които в същото време са запалени катерачи, алпинисти, пещерняци – Боян Петров, Андрей Ралев, Симеон Арангелов и Георги Стоянов.

Кръгла маса във Велико Търново, 18 май 2015

В рамките на проекта организирахме кръгла маса относно „Въздействието на скалното катерене върху дивата природа”. На срещата бяха поканени отговорни институции – Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), както и следните клубове:

AК „Трапезица 1957”, ККПЕС „Царевец”, ТД „Академик-ВТУ” и Професионална гимназия по туризъм „д-р Васил Берон” от Велико Търново,
ТД „Чумерна-1901” от Елена,
АК „Еделвайс 74” от Килифарево,
КК „Планински ангели” от Ловеч,
АК „Кайлъшка долина” от Плевен,
ТД „Приста” КСКА „Академик-Русе” от Русе
СК „Чудните скали” и КССК „Варнаклайминг” от Варна

Информация за срещата беше публикувана на сайта на проекта, както и изпратена до местни и национални медии.

По време на кръглата маса представител на РИОСВ – Велико Търново отбеляза, че скалният масив южно от ман. „Св. Троица“ е от изключително значение за опазването на редки видове птици и прилепи. РИОСВ – Велико Търново е поготвило предложение за нова защитена местност там. В района се намира най-голямата колония на черни щъркели в България, а допреди няколко години е гнездила единствената двойка от световно застрашения вид египетски лешояд във Великотърновска област. Установено е човешко безпокойство и върху двата вида.

Участниците в кръглата маса се обединиха около крайната мярка – изрязване на клинове за скално катерене южно от манастира, а на останалите около 150 маршрута за катерене северно от манастира да няма ограничения.

Относно ограниченията за катерене

СДП БАЛКАНИ и екипът на проекта са напълно съгласни, че баланс между катерачи и дивата природа може да се постигне с въвеждането на сезонни ограничения за катерене в определени сектори. Ето защо по проекта сме направили оценка на влиянието на катеренето върху дивите животни в почти всички катерачни обекти в страната. Предложили сме сезонни ограничения там, където сме установили редки и защитени видове и сме поставили информационни табели под скалите. Там, където не сме установили такива, сме предприели стъпки за премахване на ненужните забрани за катерене – Карлуково-Проходна, Рила, Пирин, Централен Балкан и други.

Само за две места в цялата страна предприехме действия по изрязване на клинове и затваряне на маршрути. Това е скалният масив южно от Света Троица и четири маршрута от сектор Махалата край Провадия. И на двете места крайната мярка се налага, за да се опази един от най-редките видове птици – египетския лешояд. А на скалите до Търново е единственото място в България, където 10 двойки черни щъркели гнездят в непосредствена близост една до друга. И двата вида имат много дълъг период на гнездене за разлика от други видове.

Нови екипирани маршрути и обезопасени места за катерене

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ извърши редица действия за подобряване на условията за скално катерене в райони, където няма негативно въздействие върху редки видове. Бяха закупени 435 клина и екипирани и преекипирани с тях 33 маршрута в районите Дряново, Лакатник, Губислав и Чудните скали. Бяха обезопасени други маршрути за скално катерене в 5 района, включително чрез обрушване на камъни, укрепване на пътеки, поставяне на траверси. Бяха оформени пътеки за достъп, поставени маркировки, изградени и подравнение площадки под туровете.
Призив към катерачи

Екипът на СДП БАЛКАНИ разчита, че любовта към дивата природа на катерачите ще насърчи спазването на препоръчителните регулации и забрани. Въпреки това осъзнаваме, че няма как да ограничим катерачите в любимото им занимание – спазването на ограниченията е резултат от личния отговорен избор на всеки един катерач!

Повече информация за проект "Не сме сами на скалите": http://balkani.org/skali/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2419 посещения

OFF

Последно качено » Новини