Календар

Практическо обучение на доброволци за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобни

Практическо обучение на доброволци за мониторинг на изхвърлени на брега китоподобниВ периода 18-20 декември се проведе практическо обучение за проучване на изхвърлени на брега китоподобни по проект: „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“.

Целта на поредицата от теренни дни беше да се направи проверка на плажовете по цялото черноморско крайбрежие на България за изхвърлени на брега китоподобни, както и да се упражнят методите на обследване и събиране на данни от труповете, определяне на състоянието, пола и вида им, провеждане на съответните измервания, определяне на географското положение, снимане на находките и попълване на информацията в полеви бланки.

Шестима доброволци имаха възможността да се включат в обхода на предварително избраните и разпределени между екипите участъци. Бяха обходени всички плажове от Резово до границата с Румъния. Фактите бяха в полза на популацията на китоподобните и не бяха намерени живи или мъртви морски бозайници, но жадните за нови знания доброволци намериха изхвърлени на брега скелет (в участъка Поморие - Ахелой) и горна челюст (на плаж северно от къмпинг Космос) на делфини, както и череп с долна челюст от морска свиня и имаха възможността да определят към кой вид принадлежат останките, посредством метода на определяне на видове спрямо броя и формата на зъбите, когато от тях са останали само кости, както и да направят снимки.

Периодичният обход и мониторинга на крайбрежието за изхвърлени мъртви китоподобни е един от най-старите методи за проучване на тези малко познати бозайници. Чрез този метод се събира важна информация за състоянието и здравето на популациите на отделните видове китоподобни и заплахите, които са причина за смъртта им. От намерените трупове може да се събере материал за лабораторни изследвания на вътрешните органи и паразити. При установяване на външен причинител на смъртта, може да се определи какъв е той и дали е следствие от човешка дейност. Резултатите от този вид теренна дейност могат да бъдат основа за предприемане на съответните мерки за намаляване заплахите върху китоподобните в Черно море.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2380 посещения

OFF

Последно качено » Новини