Календар

Втори проект на БДЗП е обявен за най-добър от Европейската комисия

Втори проект на БДЗП е обявен за най-добър от Европейската комисияЕвропейската комисия обяви списъка на най-добрите проекти за 2015 г., финансирани по програма LIFE+. Сред тях е и проектът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Живот за Бургаските езера“.

Проектът LIFE+ „Живот за Бургаските езера“ беше реализиран от БДЗП в партньорство с община Бургас, Черноморски солници АД, Българска фондация Биоразнообразие и Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания). Целта на проекта е осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания. Вижте повече в краткия отчет на проекта.

Това е голямо признание, както за БДЗП и партньорите му, изпълнявали проекта, така и за природозащитата в България. Общо 28 проекта са отличени за тази година от ЕК, като три от тях са български – на БДЗП, WWF и Зелени Балкани. От тези проекти предстои да бъдат избрани най-добрите от най-добрите. Така проектът „Живот за Бургаските езера“ има шанса да повтори успеха на проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”, който миналата година беше обявен за най-добър от най-добрите проекти за 2014 г.

Наградите ще бъдат раздадени на 31 май в Брюксел по време на Европейската зелена седмица. За отбелязването на Зелената седмица (от 30 май до 3 юни), Европейската комисия е подготвила серия от конференции, фокусирани върху тазгодишната тема „Инвестиции в по-зелено бъдеще“.

Наградите на Европейската комисия се връчват за 11-та поредна година и целят да отличат най-успешните проекти за опазване на околната среда и природата, подкрепени от финансовия инструмент на ЕС Програма LIFE. Критериите, на базата на които се селектират най-добрите проекти, включва: оценка на приноса на проекта за опазването на природата в краткосрочен и дългосрочен план, социално-икономическо въздействие на проекта, иновативност и устойчивост, приложимост на европейските политики и ефективно изразходване на средствата.

снимка: Тръноопашата потапница, Николай Петков

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1973 посещения

OFF

Последно качено » Новини