Календар

Последни данни от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в новите колонии на вида в България

Последни данни от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в новите колонии на вида в БългарияОбщо 24 двойки, разделени в 6 колонии, са установени в три от районите, където се провежда реинтродукция на белоглавия лешояд от 2010 година - Врачански Балкан, Кресненски пролом, Сините камъни и Котленска планина.

Отличникът продължава да бъде Врачански Балкан, където в 2 колонии са оформени минимум 10 двойки и пребивават повече от 44 белоглави лешояди. Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП) съобщава, че към 1 март мътят 7 двойки и поне още три се готвят да снесат яйца. Има нови гнездовища на вида в близост до Враца и с. Долно Озирово, на териториите на резерват „Врачански карст” и Природен парк „Врачански Балкан”. Тази година за първи път е установено гнездене не птици, които не са пуснати по проекта – т.е. привлечени са птици произхождащи от други колонии на Балканите, като за едната птица се знае, че е родена в Хърватия и е маркирана в Израел.

Надяваме се през 2016 да се подобри рекордът от 2015 г., когато беше успешно отгледано първото малко (Мишел) на белоглави лешояди в Стара планина от 60 години насам.

На второ място от новите гнездовища е общата територия в Източна Стара планина, където белоглавите лешояди ползват териториите на Котленска планина и Природен парк „Сините камъни”. Лъчезар Бънчев от ФДФФ и Илиян Стоев от Зелени Балкани съобщават, че в района обитават около 35 птици, оформени са 7 двойки, в две колонии, като 4 са снесли яйца и три се подготвят да снесат. Тук обаче има още възрастни птици, които могат да сформират двойки, а е възможно и няколко вече да мътят в неоткрити до момента гнезда.

На трето място, но с потенциал да излезе напред засега е Кресненският пролом, където са оформени 7 двойки, и постоянно пребивават около 40 птици. Христо Пешев от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) съобщава, че 3 двойки мътят, а други 4 се подготвят да снесат в общо две колонии. Тук също в сформираните двойки участват птици, които са привлечени от други колонии от Балканите. Едната птица е маркиране в Гърция, а други две нямат маркировка, което показва, че не са освободени в рамките на проекта.

Дейностите по възстановяването на белоглавите лешояди в Стара планина и Кресненския пролом се изпълняват в сътрудничество между Зелени Балкани, Фонд за давата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици и природните паркове „Врачански Балкан” и „Сините камъни”. Част от дейностите са съ-финансирани в рамките проектите по програма ЛАЙФ+ на ЕС – „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649; „Живот за Кресненския пролом” LIFE11 NAT/BG/363 и завършилият през 2015 „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Последният беше избран сред най-добрите ЛАЙФ+ проекти в Европа за 2015, като признание за големия успех по завръщането на белоглавия лешояд в Стара планина.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1787 посещения

OFF

Последно качено » Новини