Календар

Инициатива на Зелени Балкани участва в конкурса за престижната награда ,,НАТУРА 2000“ на Европейската комисия

Инициатива на Зелени Балкани участва в конкурса за престижната награда ,,НАТУРА 2000“ на Европейската комисияПроектът ,,Възстановяване на белошипата ветрушка”, изпълняван от организацията по Програма LIFE, участва в надпреварата заедно с над 80 проекта от Европейския съюз.

Мотото на Наградата ,,НАТУРА 2000“ за 2016 година е ,, Богатство, което чака да бъде открито“, а кампанията е обявена на официалната страница на Европейската комисия.

Наградата на НАТУРА 2000 е инициирана от Европейската комисия и се присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на различни територии от общо-европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm. Призът „НАТУРА 2000“ отличава най-добрите постижения в сферата на управлението и популяризирането на мрежата и нейните обекти, както и най-добрите дейности за повишаване на осведомеността за НАТУРА 2000 и нейните ползи за европейските граждани. Кандидатите от различни държави в ЕС се състезават в пет различни категории - Комуникация, Природозащита, Трансгранично сътрудничество, Сближаване на интересите и Социално-икономически ползи.

Проектът на „Зелени Балкани - Стара Загора“ - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка”, се състезава в категорията „Трансгранично сътрудничество“ и представя партньорството с испанската организация ДЕМА, насочено към възобновяване на гнезденето на белошипата ветрушка на територията на ЗЗ ,,Сакар“, част от НАТУРА 2000. В резултат на тези съвместни усилия, редките соколчета отново гнездят в Сакар, след като се считаше, че видът е изчезнал от страната ни преди няколко десетилетия.

Подробна информация за конкурса може да бъде открита на специализираната секция от официалния интернет сайт на ЕК:
Обща информация
Информационни материали

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1577 посещения

OFF

Последно качено » Новини