Календар

Проучване на китоподобните бозайници от плавателен съд

Проучване на китоподобните бозайници от плавателен съдВ периода 1- 4 април, във връзка с изпълнението на проект „Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие“ екип на Зелени Балкани и доброволци проведоха проучвания на китоподобните бозайници в акваторията на ЗЗ „Ропотамо” и ЗЗ „Странджа”.

Доброволците получиха възможност да приложат на практика придобитите знания от проведените теоретичните обучения, както и да определят китоподобни бозайници в естествената им среда. Приложен беше утвърдения метод на международно ниво за отчитане на разстоянията по линейни трансекти с цел проучване на разпространението, плътността и числеността на отделните видове.

Ето какви впечатления сподели с нас един от доброволците - Теодора Илиева: „Море, слънце, вятър и… делфини! Игриви, любопитни, малко срамежливи. Изключително вдъхновяващо преживяване, което ме накара да се замисля за пореден път за ролята и отговорността на човека, като част от света и природата. И разбира се – удовлетворението, че допринасям с нещо за опазването на тези прекрасни животни, не може да се сравни с нищо друго. Благодарности на всички, които споделиха това с мен“.

По време на проучването участниците регистрираха общо 67 наблюдения на китоподобни, като най-многобройни бяха Морските свине (Phocoena phocoena), следвани от Афалите (Tursiops truncatus) и само едно наблюдение на Обикновен делфин (Delphinus delphis).
В морето бяха наблюдавани и редица редки и интересни видове птици, като Средиземноморски буревестници (Puffinus yelkouan), Трипръсти чайки (Rissa tridactyla), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka) и Качулати корморани (Phalacrocorax aristotelis).

Събирането на информация за разпространението и числеността на китоподобните, от своя страна, е от изключително значение за опазване на китоподобните бозайници. За да бъде събрана тази информация е необходимо и обучаването на експерти и доброволни сътрудници, които да предоставят данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, каквато е и целта на настоящия проект.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1846 посещения

OFF

Последно качено » Новини