Календар

За първи път в България бе проследен миграционният път на белошипите ветрушки до местата им за зимуване и обратно!

За първи път в България бе проследен миграционният път на белошипите ветрушки до местата им за зимуване и обратно!Тези дни от миграция се завърнаха две от нашите маркирани с предаватели през 2015 година ветрушки. Те изминаха по над 7000 км., за да достигнат местата си за зимуване в Африка и обратно до гнездовите райони в България.

Сателитните предаватели (5g Solar PTT, Microwave Telemetry), използвани от Зелени Балкани, тежащи едва 5 грама, разкриха много за живота на проследените птици.

Разказът ни е за BSB и BDS, които едва пристигнали в колонията си в село Левка намиращо се в защитената зона „Сакар“ от мрежата НАТУРА 2000, пристъпиха към размножаване.

Те са две грациозни женски, за които сме ви разказвали и преди. Следим ги в продължение на месеци и с нетърпение очаквахме завръщането им от зимните квартири в Африка. Проследяването им разкри интересни факти от миграцията на белошипите ветрушки, които включват не само местата на зимуване, но и как птиците достигат до тези райони, пътят им обратно в България, различни особености в поведението на женските птици от този вид, както и различията в поведението на младите и възрастните индивиди.

Интересен е фактът, че такива, подробни, данни за миграцията на белошипите ветрушки, не са събирани до момента в нито една Балканска държава. А това, естествено, прави постигнатите резултати още по – значими.

И всичко това благодарение на съвременните устройства за проследяване, поставени в рамките на дейностите по проекта на Зелени Балкани ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.

Интересните новини започнаха още през юли 2015 г., когато BSB първа напусна района на колонията в Левка и заскита из различни части на Балканския полуостров. От тогава непрестанно получаваме нови, неизвестни за нас, данни с които птиците ни изненадаха приятно.
Открихме, например, нови места за предмиграционни струпвания на вида, научихме за взаимодействието между птиците от колониите в България, Турция и Гърция, както и много други важни факти, които ни помагат в работата по възстановяване гнезденето на белошипата ветрушка в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1717 посещения

OFF

Последно качено » Новини