Календар

„Грийнпийс“- България ще представи концепцията за енергийни граждани в София

„Грийнпийс“- България ще представи концепцията за енергийни граждани в СофияЕкологичната организация „Грийнпийс“ - България ще представи в София концепцията за „енергийни граждани“. Това ще стане в рамките на конференцията „Енергийни граждани в Европа – къде сме ние?“, която ще се проведе на 6 юни, в Дома на Европа (Представителство на Европейската комисия в България). На нея българската аудитория ще бъде запозната с възможностите за производство на енергия от гражданите и последните тенденции в този динамичен сегмент.

Енергийните граждани представляват физически лица, нестопански организации, публични организации и малки предприятия, които освен, че са потребители на енергия, произвеждат и продават такава. Най-често те използват възобновяеми източници – понякога индивидуално, а друг път колективно, чрез кооперации или сдружения. Те могат да допринесат за енергийната ефективност и управлението на енергийната система като предоставят гъвкавост в отговор на търсенето. Концепцията за енергийни граждани заема важно място в новия пакет от мерки в областта на чистата енергия, представен от Европейската комисия миналия ноември и като цяло – в усилията на Общността да развива устойчива енергийна политика.

„В по-широк план идеята за енергийните граждани е свързана с постепенно променящата се роля на гражданите – от обикновени консуматори на електроенергия, храна и други ресурси, към по-активни участници в тяхното създаване. В този смисъл тя кореспондира с идеи като споделеното земеделие, градското фермерство и като цяло има огромно значение за изграждането на едно по-устойчиво и щадящо природата общество“ - посочва Меглена Антонова, координатор в „Грийнпийс“- България.

Сред темите, които ще обхване конференцията, са „Какво означава да бъдем енергийни граждани?“, „Предизвикателства пред производството на възобновяема енергия в България“, „Слабости на нормативната база в България“, „Примери за добри практики от Гърция: въвеждане на (виртуален) net-metering“, „Перспективи за енергийните граждани в България и др. Събитието ще завърши с дискусионен панел с участниците на тема „Решения за бъдещето на енергийното гражданство в Европа“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1467 посещения

OFF

Последно качено » Новини