Календар

Планиран преход отвъд въглищната зависимост – пример от Испания

Планиран преход отвъд въглищната зависимост – пример от ИспанияДобивът и горенето на въглища, депата за пепел и отпадъци – всичко това е остатък от една замираща индустрия и заплаха за околната среда и здравето на хората. Въпреки че въглищата са един от най-големите замърсители на въздуха и околната среда, те продължават да бъдат субсидирани и поддържани на изкуствено дишане.

Ето защо „Грийнпийс“-България представя доклада „Отвъд въглищата – Устойчиви алтернативи за бъдещето на въглищните райони в Испания“, изготвен от испанския офис на организацията. Докладът разглежда състоянието на добива на въглища в Испания и по-конкретно района Теруел, както и представя път за безболезнен и справедлив преход.

„Скъсването с въглищната зависимост е необходимо не само по екологични причини, но и поради технологични и финансови такива. Цената на въглищата, както и транспонирането на екологичните регулации и споразумения, правят бъдещето на индустрията все по-трудно и скъпо,“ коментира Теодора Стоянова от българския офис на „Грийнпийс“. „Затова с примера от Испания искаме да поканим всички заинтересовани и засегнати страни към диалог за прехода отвъд въглищата в България“.

Освен пример от Испания, докладът дава и примери за справедлив и устойчив преход в раз-лични въглищни райони и извлича изводи от тези процеси. Не на последно място, докладът се съсредоточава върху анализите на възможните устойчиви алтернативи, предприети в района Теруел. Дълги години положението там е сходно на това в България: много области зависят икономически от минната дейност, а в същото време тя се финансира с публични средства. Въпреки това обаче регионът успява да се възползва от ситуацията и да усвои по добър начин държавната помощ за въглищния сектор, като стабилизира финансовото си положение. Сред посочените фактори за успешен преход докладът посочва:

- Инициативи за малкия бизнес: Като цяло въгледобивните региони се характеризират с липса на малък и среден бизнес поради модела на минната индустрия. Именно развитие-то на мрежа от подобни бизнеси обаче е ключът, тъй̆ като те ще генерират по-голяма част от заетостта през идните десетилетия;
- Туризъм: Основен фактор за напредъка се явява и генералният план за развитието на туризма, както и подкрепа за предприемаческите инициативи за укрепване на културното наследство;
- Възобновяема енергия: В много от случаите секторите на зелената икономика играят важна роля при прекратяването на въглищната зависимост и не само способстват за устойчиво бъдещо развитие, но и осигуряват допълнителни работни места.

Блог за опита на Испания в прехода отвъд въглищата можете да прочетете тук: www.greenpeace.org/bulgaria/bg/blog/blog-doklad-ispania/blog/59712/

Целият доклад на български език можете да прочетете тук:

www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/climate_change/badeshte-bez-vuglishta/dokladi-na-bulgarski-ezik/doklad-ispaniya/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1547 посещения

OFF

Последно качено » Новини