Календар

Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората, но поставените цели са твърде ниски

Европейският парламент подкрепя енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората, но поставените цели са твърде нискиВотът дава възможност да бъде намалена бюрократичната тежест върху инсталирането на системи за възобновяема енергия в България

В началото на тази седмица, енергийната комисия на Европейския парламент призна правото на всички европейци самостоятелно да произвеждат и продават електроенергия от възобновяеми източници. Комисията одобри изменения в правилата на Европейския съюз (ЕС) за възобновяемите енергийни източници, които биха освободили самостоятелното произвеждане и потребление на електричество от наказателни такси и данъци. Приетите от комисията промени биха намалили бюрократичното бреме, което съпътства инсталирането на системи за производство на възобновяема енергия в българските домове в момента.

Потенциал на енергията от възобновяеми източници, произвеждана от хората

Доклад на CE Delft, публикуван от „Грийнпийс“ миналата година, показва, че половината от всички европейци биха могли да произвеждат собствена електроенергия до 2050 г., стига да получат съответната подкрепа. Така те ще могат да задоволят почти половината от търсенето на електроенергия в ЕС. В България, 1 от всеки 7 българи би могъл да произвежда електроенергията, която използва, и така да бъдат задоволени 26% от количеството, необходимо за страната. Останалата част от електроенергията от възобновяеми източници в Европа може да се осигурява от енергийните предприятия.

Съветникът по европейските политики на „Грийнпийс“ в Брюксел, Себастиан Манг, коментира: „Парламентът признава, че всеки европеец трябва да има правото да произвежда, консумира и продава енергия от възобновяеми източници, но поставя нереалистично песимистична цел за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в общия микс. Точно както никой не би накарал Меси да играе в белгийската трета дивизия, на европейските граждани трябва да се даде възможност да играят във висшата лига, за да могат да достигнат пълния си потенциал и да преминем към 100% енергия от възобновяеми източници.“

Енергийната комисия заяви, че 35% от енергията в ЕС трябва да идва от възобновяеми източници до 2030 г. До този момент, целта, която европейските правителства са си поставили, е едва 27%. Но енергийната комисия на парламента подкрепи вратичка в законопроекта, която ще позволи на страните от ЕС десет процента свобода на действие по отношение на предложената цел от 35 на сто. Това би могло да намали задължителния дял на възобновяемите енергийни източници през 2030 г. до едва 31,5%.

Енергийната комисия също така не успя да стигне до консенсус относно въвеждането на задължителни цели за възобновяемите източници за всяка страна от ЕС. Без обвързващи национални цели след 2020 г. ЕС ще се затрудни да търси отговорност от правителствата за недостатъчен принос към общата цел.

За да изпълним задълженията си по Парижкото споразумение за климата и да ограничим увеличението на световните температурисамо до 1,5 градуса, ЕС трябва да си постави цел за възобновяема енергия от най-малко 45 процента до 2030 г. и преход към електроенергийна система, изцяло захранвана от възобновяеми източници в рамките на едно поколение, предупреждава „Грийнпийс“.

Предистория на вота на енергийната комисия на Европейския парламент

В момента, ЕС решава бъдещето на енергийната система на всички европейци като преразглежда обширно законодателство: то включва политиките за възобновяема енергия, субсидиите за изкопаеми горива, включително въглища, както и модел за изграждане на електроенергиен пазар в Европа. Предложенията на Европейската комисия бяха публикувани през ноември 2016 г. с наименованието „Чиста енергия за всички европейци“.

Освен днешното гласуване на директивата за възобновяеми енергийни източници, предстои енергийната комисия да гласува и реформата на правилата за пазара на електроенергия през февруари 2018 г. След това Европейският парламент ще гласува и двата документа в пленарна зала в началото на 2018 г.

Министрите на енергетиката от всички държави от ЕС пък ще се срещнат на 18 декември 2017 г. в Брюксел, за да договорят предварителната си позиция по тези реформи като подготовка за преговорите с Европейския парламент през пролетта и лятото на 2018 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1415 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Поля
    2017-12-01 12:15:56

    Предложенията на Европейската комисия публикувани през ноември 2016 г. с наименованието „Чиста енергия за всички европейци“са претърпяли много положителни промени и много рационални решения и поправки от комисиите по енергетика,земеделие,петициите на Европейския парламент,важното е обаче какво ще бъде прието накрая!

OFF

Последно качено » Новини