Календар

Енергийните граждани настояват за правата си пред българските политици

Енергийните граждани настояват за правата си пред българските политициНа 7 декември, в 18:00 ч. на пл. Независимост пред Министерски съвет „Грийнпийс“ - България, част от Коалиция за климата - България, организира инсталация от светещи чадъри. С тях 40 доброволци нарисуваха огромно блестящо слънце и така напомниха на българските политици, че възобновяемите енергийни източници са реална възможност гражданите да произвеждат сами енергията, която използват. Време е хората да получат и по закон това право, което новите технологии превърнаха в реалност. За съжаление, вместо своите граждани, политиците подкрепят затихващата въглищна индустрия и отдалечават във времето нейното пенсиониране.

Поводът за акцията е, че на 18 декември всички министри на енергетиката от Европейския съюз ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“. Очаква се те да постигнат предварително споразумение по редица теми, включително дали да подкрепят енергията, произвеждана от гражданите на Европейския съюз, както и до каква степен ще бъдат разрешени нови субсидии за производството на въглища, газ и ядрена енергия. Понастоящем правителствата на ЕС засилват атаките си срещу правата на хората сами да произвеждат енергията си (т.нар. енергийни граждани) и същевременно правят много по-лесно получаването на субсидии за изкопаеми горива.

Когато съществува технологията, но липсва политическата воля, значи е време да хората да напомнят за правата си. Съществуващата енергийна система защитава големите производители и прави потребителите зависими от тях, което води след себе си редица проблеми — липса на пазарни правила при определяне на цената, субсидиране на замърсяващи производства и създава впечатление, че алтернатива не съществува.

Позицията на България трябва да защитава интересите на хората, тя трябва да даде право на всеки гражданин в България и в ЕС самостоятелно да произвежда енергия от възобновяеми източници в дома или в общността си и да я продава на справедлива цена. Освен това трябва да се противопостави на отпускането на субсидии за въглищни, ядрени и газови централи; вместо това, да насърчи производството на енергия от ВЕИ от домакинства, общности и малки предприятия. Очакваме и подкрепа за по-амбициозна цел за дела на възобновяема енергия в ЕС — поне 45% ВЕИ до 2030 година.

В момента Европа има шанс да поведе усилията срещу изменението на климата като премине изцяло към използването на 100% възобновяеми енергийни източници. Изборът на европейските лидери днес ще окаже влияние върху нас през следващите десетилетия. Нека България подкрепи избора на хората!
Можете да се включите към инициативата и като подпишете петицията като изпратите писмо до министъра на енергетиката – научете повече тук: https://act.greenpeace.org/page/14365/action/1?ea.tracking.id=RenewableBulgaria

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1234 посещения

OFF

Последно качено » Новини