Календар

Зелени Балкани отбелязват Международния ден на НАТУРА 2000 с национална кампания в 11 населени места

Зелени Балкани отбелязват Международния ден на НАТУРА 2000 с национална кампания в 11 населени местаНАТУРА 2000 е най-голямата в света координирана мрежа за опазване на биоразнообразието. Създаването ѝ цели дългосрочно опазване на най-важните видове и местообитания, от значение за Общността, като опазването на природата е основа още при създаването на ЕС, като един от първите приоритети на Съюза. В момента европейската мрежа "Натура 2000" включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион квадратни километра и 18% от територията на ЕС 28 европейски държави. "Натура 2000" обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. В рамките на мрежата се опазват животни, растения и природни местообитания с европейско значение.

21 май е обявен за Ден на Натура 2000, за да се повиши обществената осведоменост относно важността на екологичната мрежа чрез провеждането на информационни кампании, като днес те обхващат цяла Европа. Зелени Балкани се включва с Национална кампания в над 11 населени места, при следната предварителна програма:

- На 3 май екипът на Зелени Балкани ще проведе Открит урок за НАТУРА 2000 пред ученици от училището в Дуранкулак. Откритият урок ще запознае децата с биоразнообразието на един от най-значимите обекти от мрежата НАТУРА 2000 - защитени зони езеро Дуранкулак (по Директивата за хабитатите) и Дуранкулашко езеро (по Директивата за птиците) За контакти - Анелия Павлова – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

- На 3 май, екип на Спасителния център за диви животни и проект “Светло бъдеще за черния лешояд” ще участва с един от стационарните пациенти на Центъра - птица – обучена за участие в публични изяви в състезанието по лека атлетика Берое. Лице за контакт – Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org

- На 4 май ще се проведе Открит урок за НАТУРА 2000 с училището "Стефан Караджа" с. Житница в местност Оногур – на територията на защитена зона Суха река BG0000107. За контакти - Анелия Павлова – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

- На 4 май екипът ни ще представи презентация за „НАТУРА видове“ в Спасителния център за диви животни пред 20 деца от Свиленград - За контакти - Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org

- На 8 май, екипът на Зелени Балкани ще отбележи и Европейския ден на моретата - в НЧ "Тракия", гр. Пловдив, като ще акцентира върху значението на морските Натура зони и фактът, че НАТУРА 2000 е една от малкото екологични мрежи, които включват и акватория. За контакти – Полина Христова – тел.0882508721 - phristova@greenbalkans.org

- На 8 май – екипът ще организира Представяне на редки видове от европейско консервационно значение в детска градина „Пролет” - Стара Загора, като в презентацията ще участва и една от птиците, стационарни пациенти на Спасителния център за диви животни. За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org

- На 10-12 май екипът ни участва в Национален събор на овцевъдите - Лясковец, с акцент върху опазване на лешоядите и превенция използването на отрови в дивата природа. В събора ще участват екипите на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” и проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org

- На 11 май ще участваме в Конференцията Екологията начин на мислене, организирана от катедра Екология към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, като за целта ще бъде направена презентация и викторина от Зелени Балкани на тема - видове от европейско консервационно значение, обект за опазване в НАТУРА 2000. За контакти - Анелия Павлова – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

- На 11 май в Спасителния център за диви животни посрещаме 30 деца от ПГЛПЕХТ Ямбол от 8, 9, 10 клас.- - За контакти - Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org

- На 15 май посрещаме в Спасителния център за диви животни - 35 деца от СУ “Екзарх Антим 1“, Казанлък. За контакти - Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org

- 16 май – церемонията по връчване на наградите на програма Лайф – Дайте гласа си на ТОЗИ ЛИНК - https://www.lifeawards.eu/?contest=photo-detail&photo_id=33 (NB! Не забравяйте да потвърдите гласа си на e-mail който ще получите автоматично след вашето гласуване! Възможно е да получите e-mail за потвърждение в спам кутията си!) С помощта на вашите гласове, проектът „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 може да спечели в надпреварата за специалната награда на Гражданите - LIFE Citizen’s Prize 2019 на наградите на Програма LIFE на ЕС. За контакти - Градимир Градев - тел: 0887210094

- На 16 май в Стара Загора ще се отбележи деня на Натура 2000 с поредица от природозащитни филми, на тема Натура 2000 и консервационно значими видове. В Регионална библиотека Захарий Княжевски, Ден на НАТУРА 2000 - "киномаратон" с излъчване на филмите на Зелени Балкани. Общоевропейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България; Царския орел - жив символ или музеен експонат;филма за Поморийско езеро; По следите на лешоядите; Белошипата ветрушка - отново у дома; /идеята е да организираме конкретни класове за отделните филми, всеки дошъл да получи плакат по темата, да има викторина с награда на трима участници За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org

- На 18 май екипът ни традиционно ще участва във Фестивала на белия щъркел в Белозем с мото -„Белозем – възможности за развитие на екологичен туризъм”. По време на Фестивала ще участваме с информационен щанд за целевите видове за опазване, наблюдение на гнездата на бели щъркели и безброй интересни занимания. За контакти - Градимир Градев - тел: 0887210094 – ggradev@greenbalkans.org; Анелия Павлова - 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

- На 19 май в Пловдив, екипът ни се присъединява към спортното събитие „Старт предизвикателство 2019“ – дуатлон по бягане и колоездене, който ще се проведе на Гребна база в Пловдив. Екипът ни ще се присъедини към ежегодния дуатлон на 3xtreme от Пловдив, като също така ще организираме викторина за природата. Лице за контакт от страна на Зелени Балкани – Анелия Павлова – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

- На 20 май посрещаме 100 деца от 1 до 6 клас от с. Брестовица в Спасителния център за диви животни. За контакти - Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org

- На 21 май (Ден на НАТУРА 2000) екипът на „Зелени Балкани – Стара Загора“, работещ за опазване на белошипата ветрушка и проект „Натура 2000 в България - Нови хоризонти” ще отбележи Деня на НАТУРА 2000 в с. Левка, където екипът на Зелени Балкани успешно възстонови един от видовете, приоритетен за опазване в ЕС. За контакти - Градимир Градев - тел: 0887210094 –ggradev@greenbalkans.org; Анелия Павлова - 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

- На 21 май (Ден на НАТУРА 2000) ще бъде отбелязан в Посетителския център на Поморийско езеро с „Ден на отворени врати“, като всеки посетител, ще има възможност да наблюдава редките видове на територията на Защитена зона Поморийско езеро. За контакти – Георги Стоев – тел.0885108716 – gstefanov@greenbalkans.org

- 21 май ще се отбележи деня на НАТУРА 2000 с поставяне на къщички за птици на територията на ПП "Сините камъни", защитена зона от НАТУРА 2000 и открит урок сред природата с деца от град Сливен. Съвместно с ДПП "Сините камъни". За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org

- На 23 май посещение с ученици до площадката за подхранване и наблюдение на лешояди, организирано от ДПП „Врачански Балкан“ в партньорство със Зелени Балкани. За контакти – Оля Генова тел.0885367784 ogenova@abv.bg

- На 27 май посрещаме в Спасителния център за диви животни 44 деца от ОУ "Стоян Михайловски", гр. Пловдив, както и 50 деца от ОУ "Стоян Михайловски", гр. Пловдив. За контакти - Андреана Дичева, Спасителен център за диви животни – тел. 0877999192, adicheva@greenbalkans.org

- На 28 май ще бъдем гости на Сугестопедично студио "Жива приказка"в град София по темата за китоподобните, като ще има разкажем, че в Черно море има зони, специално създадени за опазване на някои от видовете делфини. – За контакти - Полина Христова – тел.0882508721 - phristova@greenbalkans.org

- На 30 май екипът на Спасителния център за диви животни ще посрещне 100 деца от Пловдив – СУ „Софроний Врачански“ от 1ви клас, за да представи дейностите си за лечението и рехабилитацията на редките видове. За контакти- Христина Клисурова тел. 0886570053 – hhristova@greenbalkans.org

Ще бъдат отбелязани още и следните събития, чиито дати предстои да бъдат уточнени:

Поморие - съвместна дейност ученици в Посетителския център Поморийско езеро – За контакти – Поля Русева – тел. 0894059156 – ptoncheva@greenbalkans.org

Пловдив - Полево наблюдение на биоразнообразието на река Марица в Пловдив с ученици. - За контакти - Анелия Павлова – тел. 0899269576, apavlova@greenbalkans.org

Монтана – (21 или 22 май) отбелязване на деня на Натура 2000 – За контакти – Теодора Илиева – 0888009229 - teodoraailieva@mail.bg

Вълчедръм – (след 7 май) отбелязване на деня на Натура 2000 чрез излагане на изложбата за прилепите. Няколко от 33-те вида прилепи са целеви за опазване в Натура зоните. Наш домакин ще бъде ЦПЛР-ОДК Вълчедръм. За контакти – Наташа Цанина – тел. 0893393087 - odk_vm1940@abv.bg

През месеца ще бъде проведена и олимпиада за ученици от 6 клас от областите - Пловдив и Стара Загора

Допълнителна информация:

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, която цели да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Целта на тази екологична мрежа е да поддържа биологичното разнообразие съвместно с устойчивото регионално развитие, включително в икономически, социален и културен контекст.
Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда директиви на Европейския съюз - Директивата за хабитатите и Директивата за птиците.
Въпреки голямата значимост на мрежата и голямото покритие на мрежата в България, все още има липса на информация сред голяма част от обществото. Допълнителна информация за мрежата можете да намерите и на сайта на проекта „Нови хоризонти“ - https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Mesets-na-ekologichnata-mrezha-NATURA-2000.p787

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1665 посещения

OFF

Последно качено » Новини