Календар

Нов проект учи гражданите на активно участие за природата

Нов проект учи гражданите на активно участие за природатаЖурналисти, доброволци и студенти „влязоха в обувките“ на полеви специалисти по време на специално организирано посещение на две защитени зони от Натура 2000 в петък, 17.01. Това е началото на обучителен проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата", насочен към млади хора и граждани, които обичат природата, проявяват интерес към проучване на дивия свят и вярват, че само с тяхното участие в процесите на вземане на решения, може да бъде постигната желаната промяна в полза на природата и хората.

На територията на две защитени зони от мрежата Натура 2000: „Рибарници Челопечене“ и „Долни Богров – Казичене“ първите участници в проекта извършиха реално наблюдение на птици и на застрашаващите влажните зони фактори. Всички участници събираха данни, чрез единствената по рода си у нас платформа за събиране и съхраняване на данни за дивата природата SmartBirds Pro. Преди да се запознаят с методиката на провеждане на мониторинг сред природата, специалисти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) им представиха и историите на двете важни за птиците места.

При посещението на терен участниците сами се убедиха в огромния отпечатък, който действащата в границата на ЗЗ „Рибарници Челопечене“ кариера оставя. Под силния натиск на добивната дейност и тежката техника защитената зона е изцяло променена и първоначалните местообитания унищожени, видяха всички присъстващи. Положените усилия от страна на инвеститора създават нови, но различни от предишните местообитания за птиците. В сравнение с нея другата защитена зона - „Долни Богров – Казичене“ е по-запазена, но също под натиска на действаща кариера и нерегламентирано замърсяване. Въпреки, че двете важни за птиците места се намират съвсем близо едно до друго, те изглеждат много различно, в резултат от въздействието на човешката дейност върху тях.

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас. Една от първите унищожени защитени зони от Натура 2000 е на няколко километра от столицата, а именно посетената защитена зона „Рибарници Челопечене“. Загубата на местообитания на птиците в нея е резултат от официално взети решения и неотчитане мнението на гражданите.

Ние като граждани имаме възможност да участваме във вземането на решения, които засягат природата около нас, но не винаги знаем кога и как да приложим правата си. Не знаем как да постъпим и какви доказателства да съберем. Не си даваме сметка и колко важно е да събираме данни за птиците, за да можем да ги опазваме ефективно. Без нашето участие могат да бъдат взети и други недалновидни решения, на чиито последствия ставаме свидетели, показва опитът на БДЗП.

Затова активното участие на гражданите в процесите на вземане на решения и издаване на нормативни актове е от огромно значение за опазването на природата на България.

Посещението на терен постави началото на набирането на желаещи за участие в цикъл обучения, свързани с природозащитното законодателство и гражданското участие. Всички предстоящи обучения, срещи и кампании са дейности от проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), подпомогнат от Фонд „Активни граждани“, наричан накратко „Граждани за природата“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

945 посещения

OFF

Последно качено » Новини