Календар

Зелени Балкани са принудени да напуснат Посетителския си център Поморийско езеро

Зелени Балкани са принудени да напуснат Посетителския си център Поморийско езероЗелени Балкани информират всички приятели на организацията и всички милеещи за опазване на Поморийско езеро, че от 20-ти август, организацията ще е принудена да напусне създадения от нас Посетителски център за Поморийско езеро.

Това се налага поради изтичане на срока на договора за ползване на създадения от нас Посетителски център и отказа на Община Поморие за продължаването му, въпреки заявеното желание от нас за това. Към момента Зелени Балкани има едноличен отказ от страна на Кмета на гр. Поморие да бъде изготвен анекс и да продължи да стопанисва Посетителския център. Апелът ни - въпросът да бъде разгледан на сесия на Общинския съвет - за момента е без отговор, което налага да предадем Посетителския център на Община Поморие. Припомняме, че Посетителският център е създаден през 2010 година по проект написан от Зелени Балкани и финансиран от GEF и Световна Банка, като през годините Зелени Балкани, като обществена организация и чрез своите донори и партньори са инвестирали средства в създаването и управлението на центъра, които подпомагат и местната икономика. Самото му създаване, както и цялостната ни работа на езерото са реализирани с подкрепата на десетки доброволци от над 15 страни, стотици български граждани и се ползват с подкрепата на хиляди български и чуждестранни съмишленици.

В тази връзка Зелени Балкани се надяват Центъра и занапред да бъде стопанисван като Посетителски център, насочен към опазване на езерото и популяризиране на неговото биоразнообразие. За съжаление, след напускане на Центъра от страна на екипа ни, Зелени Балкани няма да имат въздействие върху дейностите в него. В тази връзка, информираме гражданите, че не могат да адресират там сигналите си за закононарушения в езерото, да носят ранени птици, да разчитат на образователните ни дейности. Дори и консервационните ни дейности – като годишните природозащитни бригади - също ще бъдат засегнати. Една от функциите, които изпълнява Центъра е място за планиране и осъществяване на дейности по опазване на видовете, вкл. съхранява материали за гнезда и платформи, а също така е място за срещи на доброволци, природолюбители или пък обучителни семинари през цялата година или по време на бригадите. След предотстъпването на Посетителския център, Зелени Балкани няма да имат отношение или въздействие върху персонала на Центъра (ако има такъв) или върху реализираните там дейности и само изразяваме своята надежда: те да са в духа на договорните отношения с донорите, финансирали този Център, именно, за да служи на местната общност и на консервационните цели за опазване на езерото.

Допълнително ще ви информираме как ще процедираме със сайта и фейсбук страницата, посветен на Посетителския център "Поморийско езеро", като сме готови да съдействаме на бъдещия ползвател, той и занапред да го популяризира, както и сме изразили готовност и желание да дарим на Общината експозицията за биоразнообразието на Поморийско езеро в Посетителския център, за което понастоящем имаме отказ от страна на Кмета.

Не на последно място изказваме своите сериозни притеснения, дали Центъра няма да бъде предоставен на други организации, регистрирани в частна полза, които многократно са изразявали позиция срещу опазване на езерото и имат стопански интереси, свързани със застрояването му.

Кратка история:
През последните 25 години експерти и доброволни сътрудни на Зелени Балкани изпълняват консервационни дейности на Поморийско езеро, които включват възстановяването на местообитания на редки и защитени видове птици. Като резултат, можем да твърдим, че само в рамките на първите години от нашата работа, бе постигнат един огромен успех за природозащитата в България, а именно възстановяването на един почти изчезнал като гнездящ от фауната ни вид – гривестата рибарка. От 6 двойки през 1996 г., днес в езерото гнездят над 2500 двойки от този вид. Благодарение на изградените островни местообитания и платформи за почивка и гнездене, земногнездящите видове птици, като дъждосвирцовите, намират спокойствие и оптимални условия в Поморийско езеро.
Огромното значение на езерото за над 270 вида птици, редица редки и защитени растителни и животински видове, е причина да бъде обявено за защитена местност по Закона за защитените територии, Рамсарски обект (езерото е включено в списъка на влажните зони с международно значение), Орнитологично важно място, не на последно място – защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 по двете директиви – за птиците и за местообитанията.
Важен инструмент за консервационните дейности на Поморийско езеро, е построеният през 2009 г. Посетителски център на брега на езерото по проект иницииран и изпълнен от Зелени Балкани, финансиран от Глобалния екологичен фонд, чрез Световна банка. Благодарение на проекта Община Поморие предостави безвъзмездно терен за изграждане на Посетителски център „Поморийско езеро“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2452 посещения 2 коментара

Коментари

 1. Зелени Балкани
  2020-08-27 19:21:58

  Здравейте, Зелен Портал!
  Благодарим за подкрепата! Последната информация е че след медийния натиск - кметът на Поморие удължи отсрочката за изнасяне до 30 септември...
  Следете ни на сайта и на фейсбука.
  Поздрави,
  Зелени Балкани

 2. Zelen Portal
  2020-08-18 22:41:23

  Здравейте,
  Има ли нещо ново по въпроса?
  Надяваме се, че сте запазили Центъра и продължавате работа.
  Поздрави,
  Зелен Портал
  www.zelenportal.com

OFF

Последно качено » Новини