Календар

Внесоха подписка за спасяването на последните незастроени места по крайбрежната част на Природен парк “Странджа”

Внесоха подписка за спасяването на последните незастроени места по крайбрежната част на Природен парк “Странджа”Днес, 15.10. 2020 г, в Министерския съвет представители на Асоциация на парковете в България, Зелени Закони и граждани заедно с общинския съветник Марта Георгиева внесоха Призив към институциите на изпълнителната власт да престанат да бетонират престъпленията, извършвани в Природен парк “Странджа” – застрояване на морския бряг и сеч на вековните гори в планината. Призивът е придружен от Подписка за опазване на последните незастроени места по крайбрежната част на Природен парк “Странджа”, попадащи на територията на Община Царево – Синеморец, Варвара, Резово, Ахтопол и спиране на сечта в най-древните гори в Европа.

Подписката https://www.peticiq.com/a/284599 беше стартирана през август месец тази година и е подкрепена от над 5000 граждани, които отправиха лични призиви за запазване на последните кътчета безценна защитена жива природа.

Основно искане е спирането на строежите на 300 метра от морския бряг, както и на цялата територия на Природен парк “Странджа“ до приемане на ОУП на Царево и План за управление на Природен парк „Странджа“, които изрично да забранят строителство.

До настоящия момент няма реакция от компетентните институции, въпреки безспорните сигнали от организации и граждани за незаконността на строителството – липсата на ОУП на община Царево, липсата на ОВОС и Оценки за съвместимостта, изтеклата правна стойност на смяната на предназначението на земите (които въпреки опита да бъдат урбанизирани, към днешна дата отново са земеделски), липсата на улична регулация и инфраструктура, която прави разрешителните за строеж незаконни. Към настоящия момент не е изпълнен и ангажиментът на Ивелина Василева от месец юли т.г., в качеството й на председател на парламентарната Комисия по опазване на околната среда и води, чрез законодателни изменения, да бъде спряно строителството на 100 м. от морския бряг.

Точно обратното, вместо да защити обществения интерес, ясно изразен в становищата срещу застояване при обсъждането на ОУП, община Царево планира да превърне най-красивите поляни в България - местността “Поляните” в с. Синеморец - в жилищен квартал “Поляните”. Според информация от община Царево, поискана от Асоциация на парковете в България по реда на Закона за достъп до информацията, одобрените ПУП-ове (Подробен устройствен план по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията) за периода януари 2017 – юни 2020, които предстои да изникнат на един от последните девствени български брегове с най-емблематичните гледки, са 32. Това се случва в нарушение едновременно на няколко закона и заповедта за обявяване на парка. Ако всички ПУП-ове на територията на м. Поляните в с. Синеморец, одобрени от Община Царево, се реализират, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия, осъществено в последните години и унищожение на най-красивите кътчета българска природа.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1229 посещения

OFF

Последно качено » Новини