Календар

Обучениe „Застъпници за природата“ ще се проведе в Перник

Обучениe „Застъпници за природата“ ще се проведе в Перник На 28 ноември от 13:00 ч. в Общинския младежки дом в Перник ще се проведе обучението „Застъпници за природата“, което се организира от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Събитието е насочено към будни и активни граждани, които обичат природата и искат да научат как могат да допринасят за живот в чиста и запазена околна среда.

Целта на обученията е да представят характеристиките на зеленото застъпничество, включващо познаване и използване на природозащитното законодателство, обжалване на планове и инвестиционни намерения, унищожаващи природата, организиране на природозащитни кампании, подаване на сигнали, търсене на информация и др. Експертите от двете организации вече проведоха срещи с граждани в 20 области на България, като след Перник предстоят посещения във Велинград, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Смолян и Хасково.

Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество, който служи като практично помагало за всеки, който иска да предприеме действия по защитата на реки, гори, планини, зелени площи и др., но не разполага с предварителна теоретична или практична подготовка как да го направи. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления и други документи до институциите.

Втората част на обучението ще протече под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. Някои от темите, които ще бъдат засегнати в Перник, са чистотата на въздуха и изсичането на дърветата в градска среда.

Гражданите ще могат да задават въпроси и да търсят подкрепа и съвет от едни от най-опитните природозащитни експерти в България – Тома Белев и Симеон Арангелов от АПБ и Петко Цветков и Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ. Входът е свободен.
Обученията „Застъпници за природата“ се организират във всички области на страната като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

Повече за проекта

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

919 посещения

OFF

Последно качено » Новини