Календар

Природозащитни организации обсъдиха проблемите с Натура 2000 в България с еврокомисаря Ставрос Димас

Брюксел, София – Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” се срещнаха късно в четвъртък с еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас заради проблемите с европейската екологична мрежа Натура 2000 в България.

На срещата стана ясно, че Европейската комисия осъзнава, че представените от българското правителство списъци със зони от мрежата Натура 2000 са непълни, както и че са изключени местата с икономическо значение. Беше посочено обаче, че двете обстоятелства противоречат на европейското законодателство.

Еврокомисарят Ставрос Димас припомни, че българското правителство трябва да опазва дори необявените места от мрежата Натура 2000, като се позова на решението на Европейския съд по случая Бас Корибиер срещу Франция. Според Европейската комисия Натура 2000 дава предпоставки за икономическо развитие. Беше дадена за пример Австрия. Там един районите, където живеят сред най-заможните хора, е изцяло в Натура 2000.

Природозащитните организации информираха за мащаба на заплахите: като това, че от октомври 2006 до януари 2007 са издадени над 800 разрешителни за строителство по Черноморието, където повечето зони от Натура 2000 бяха „отложени за прецизиране”. По този проблем стана ясно, че Европейската комисия смята да предприеме спешни мерки.

Природозащитните организации уточниха, че при изготвяне на предложенията вече са били направени множество градивни компромиси, като вземане предвид на действащите подробни устройствени планове (ПУП) към 2004 г. Въпреки това приетото решение на българското правителство отива много по-далеч, като ги отнася към дата в бъдещето - към момента на обявяване на заповедта.

Природозащитните организации призоваха Европейската комисия да гарантира, че еврофондовете няма да се използват за действия, които разрушават местата от мрежата Натура 2000. Природозащитниците ще изпращат редовна информация за проблеми с местата от мрежата и ще изработят прогнозен сценарий какво би се случило, ако не се вземат мерки още сега.

От страна на природозащитните организации присъстваха Симеон Марин от „Зелени Балкани”, координатор на проекта "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България", Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие”, Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани”, Надежда Максимова от гражданска група „Да спасим Иракли”, Борис Бъров от БърдЛайф Интернешънъл и Андреас Баумюлер от WWF.

Допълнителна информация:
През тази седмица в България бяха на работна среща експертите на Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия Ладислав Мико и Андраш Деметер. Те посетиха ски зоната над Банско в Национален парк Пирин и се срещнаха с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

За контакти:
Петко Цветков, Българска фондация Биоразнообразие, тел. 0887 52 22 06, 02/ 984 11 75; petko.tzvetkov@biodiversity.bg
Надежда Максимова, "Да спасим Иракли", тел. 0886 511 879; nadezhda_mak@abv.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини