Календар

ОТВОРЕНО ПИСМО до Министъра на околната среда и водите на Р. България

Уважаеми г-н министър,

Длъжни сме да Ви предупредим за сериозното ни безпокойство от начина, по който се третира от отделни съсобственици, строителни предприемачи и концесионери на обекти, представляващи изключителна държавна собственост, потенциалната Натура 2000 зона Емине – Иракли, достъпът до плажната ивица и особено самата ресорна на Вашето министерство защитена местност Иракли (в района на община Несебър), както и защитената местност Смриките (в района на община Обзор).

В началото на месец април, 2007 г. наш екип посети потенциалната Натура 2000 зона и установи, че табелите за наличието, границите и регламента на защитена местност Иракли са умишлено изтръгнати и увредени. Целенасоченото и демонстративно премахване на табелите за защитена зона, поставени от Министерство на околната среда и водите на Р. България, е очевидно и от приложения към писмото снимков материал. Под претекст за ремонтна дейност на пропадналия път за Иракли, строителни предприемачи допълнително рушат, вместо да укрепват и изграждат и без това оскъдната инфраструктура на местността, с основна цел отрязването на достъпа на българските граждани до плажната ивица, което, както Ви е известно, драстично противоречи на основния закон на държавата – конституцията на Р. България. Извършват се заравнителни дейности, вероятно с цел подготовка за строителна дейност, в района на бунгалата на бившата концесия към Столична община (бившите ученически лагери на район “Триадица” към СО, които бяха непрозрачно ликвидиран от общинската фирма “Галатея” и в последните карти на местността са обозначени като държавен горски фонд, а на места и като частни земеделски парцели в буферната зона на защитена местност Смриките).
В допълнение към това, групи от охранители на частни земеделски имоти, някои от които попадат в зона Б и зона А според законопроекта за нов закон на Черноморието, обикалят местността с основна цел противозаконно да тероризират, обиждат и заплашват посетителите на държавната плажна ивица, с което нарушават основни конституционни права на българските граждани. Концесионерите на плажа, противно на всичките им декларации в медийни изяви, не само че не изпълняват определените им от договорите и от законите на страната задължения да обслужват адекватно българските граждани и да управляват законосъобразно обекти – изключителна държавна собственост, но и предприемат действия тъкмо в обратния смисъл, като при това демонстрират безогледна незаинтересованост към опазването на защитената зона Иракли и на природата в потенциална Натура 2000 зона.
Макар изброените противозаконни и противоконституционни действия и нарушения да изглеждат на пръв поглед незначителни на фона на потресаващото беззаконие в други потенциални Натура 2000 места – природни и национални паркове и дори резервати - длъжни сме да Ви напомним, че местността Иракли вече се е превърнала в нещо повече от една от потенциалните Натура 2000 зона. Тя стана символ на гражданското общество в Р. България, на опазването на българската природа, на надеждите за устойчиво развитие на страната чрез алтернативен туризъм и стриктно спазване на принципите на правовата държава, и на перспективните в дългосрочен план общоевропейски договорености за строго опазване на околната и природната среда на нашия континент, а запазването на дивата природа там представлява обществен интерес, за което свидетелстват подписите на 50 000 български граждани, внесени през м. януари 2007 г. в Народното събрание на Р. България и в Европейския парламент. Иракли се превърна не само в символ, но и в кръстопът – кръстопът на избора за цивилизован живот или за варварски хаос, за европейска или за откровено неевропейска ориентация на страната ни след присъединяването й към Европейския съюз. От тази гледна точка посегателството над най-голямото българско богатство - запазената дива природа като реална туристическа инвестиция в дългосрочен план, в местността Иракли би било знак не само за грубо потъпкване на обществения интерес, но и за самоунищожителния път, по който България има опасност да поеме. За населението на Р. България е повече от очевидно, че унищожаването на природното богатство в местността Емине-Иракли е не само недопустимо, но и напълно безсмислено и безперспективно за всички истински заинтересовани от развитието на района страни, включително и за всяка възможна реална туристическа инвестиция. Превръщането на Иракли в продължение на строителното безумие от Несебър до Елените и Св. Влас напълно противоречи на здравия разум, включително и на елементарния прагматизъм.
Разчитаме на Вашата лична отговорност, в качеството Ви на разумен човек, както и в качеството Ви на министър, да се противопоставите още в зародиш на подобни деструктивни планове, които биха могли да породят непредвидимо обществено напрежение, което не е в интерес на никого в страната ни.
Призоваваме Ви да използвате целия си личен и държавнически авторитет, за да убедите потенциалните кандидати за управление и развитие на областта Емине-Иракли за възможността да печелят по цивилизован начин в дългосрочен план, като спазват всички държавни и общоевропейски закони, изисквания и принципи. Бихме възприели като положителен знак в това отношение разпореждането Ви за незабавно възстановяване и подобряване на обозначенията за защитена местност Иракли, придружено от личния Ви ангажимент за възстановяване на свободния и необозпокояван достъп на българските граждани до плажната ивица в рамките на държавната концесия. Един такъв знак от Ваша страна би потвърдил разумните Ви изявления във връзка с устойчивото развитие на българския туризъм и земеделие и би опровергал необоснованите слухове, че ресорното Ви ведомство неофициално пряко или косвено участва в целенасоченото увреждане и застрояване на потенциалните Натура 2000 места.Настояваме да отговорите на писмото ни в предвидения от закона срок, а също и да предприемете необходимите действия в качеството Ви на министър, както и в качеството Ви на цивилизован човек и отговорен гражданин.С уважение:
Светослав Митев, Янина Танева
За Гражданска група “Да спасим Иракли”

Радосвета Кръстанова, Петър Канев
За Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”


В подкрепа на коалиция “За да остане природа в България”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини