Календар

18 белоглави лешояда пристигат в Спасителния център в Стара Загора на път към свободата

18 белоглави лешояда пристигат в Спасителния център в Стара Загора на път към свободата Уважаеми колеги, журналисти и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на едно от най-вълнуващите събития с общоевропейска значимост по отношение на опазване на биологичното разнообразие и консервацията на застрашени видове в България.

Събитието ще се състои на 11 март, 2009год. от 11ч. в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Събитието ще се състои на 11 март, 2009год. от 11ч. в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в гр. Стара Загора. Птиците ще бъдат посрещнати от посланниците на държавите партниращи по проекта, висши български държавници, както и представители на местната власт. Специално за събитието в България ще пристигнат международни медии и гости от Испания и Германия.

Събитието е важна стъпка от изпълнението на Плана за действие за възстановяване и опазване на лешоядите на Балканския полуостров, иницииран и осъществяван от международен Консорциум от НПО, който през 2005г. подписа меморандум за разбирателство и съвместна работа с МОСВ на Р. България.Планът предвижда в рамките на 3 години от 100 до 150 птици от вида белоглав лешояд (Gyps fulvus) да бъдат реинтродуцирани в района на Стара планина, от където птицата е изчезнала като гнездящ вид. Усилията на специалистите в тази сфера вече са се увенчали с успех в Австрия, Франция и Италия. Сега и в България за първи път ще бъден направен подобен опит за връщането на изчезнал вид птици.

Застрашените птици са предоставени от Фондацията за опазване на Черния лешояд на остров Майорка в Испания, а цялото събитие се осъществява с подкрепата на Франкфуртското Зоологическо Дружество и Федералната Фондация по околна среда на Германия. В България проектът се осъществява със съвместни усилия на Зелени Балкани, Фондация Екообщност, Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и др. След престоя им в спасителния център, птиците ще бъдат пренасочени към специални волиери за адаптация в ПП Сините Камъни, Врачански Балкан и района на Котел.


Вашето присъствие и ангажираност ще окажат огромна подкрепа по отношение на популяризирането на дейностите по опазване на биологичното разнообразие и европейското природно наследство в България.
Повече информация за консервационната работа на Балканския план за опазване на лешоядите откриете на:
www.balkanvultures.net

За контакти:
Нели Арабаджиева – Връзки с обществеността Зелени Балкани
0884 257711; narabadzhieva@greenbalkans.org
Христина Клисурова – Ветеринарен лекар – Координатор за Спасителен център за диви животни Зелени Балкани Стара Загора.
042 607741; 0886570053 или hhristova@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6102 посещения

OFF

Последно качено » Новини