Календар

Добри новини от Царските орли в България

Добри новини от Царските орли в БългарияПри рутинен мониторинг на потенциалните гнездови територии, екип на Зелени Балкани откри ново гнездо на царски орел в Дервентски възвишения.

Преди това птиците от новосформираната двойка са били наблюдавани в гнездовата им територия на 29.03.2009г и 01.04.2009г от екипа на Зелени Балкани и на 30.03.2009г. от представители на РИОСВ - Стара Загора.

Благодарим на колегите от РИОСВ за предоставената информация.

Надяваме се данните за новооткрити гнезда през последните месеци, да са показател за повишаване числеността на популацията на вида в страната.

За повече информация:
Градимир Градев - ggradev@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3925 посещения

OFF

Последно качено » Новини