Календар

Във връзка с разпространено съобщение до медиите от НГС ПРИРОДАТА ЗА ХОРАТА (председател: Филип Цанов) и участието на г-н Цанов в предавания на bTV, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ и други медии

Във връзка с разпространено съобщение до медиите от НГС ПРИРОДАТА ЗА ХОРАТА (председател: Филип Цанов) и участието на г-н Цанов в предавания на bTV, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ и други медииУважаеми дами и господа,

През последните седмици някои медии станаха трибуна за клевети и манипулации, отправяни срещу работата на "Зелени Балкани".
"Нищо ново под слънцето", ще кажат някои. Да, и ние така реагирахме, защото за 20 години от както е създадена организацията сме имали и други подобни случаи.

Въпреки, че голяма част от екипа на "Зелени Балкани" счита, че е под достойнството ни да влизаме в “дискусия” с “Природата за хората”, все пак Зелени Балкани е обществена организация. Тя се ползва с подкрепата на хиляди българи, в нея членуват 4500 български граждани, десетки хора ежедневно и като доброволци подпомагат природозащитните ни дейности. Изказванията на “Природата за хората” приемаме като неуважение към труда и гражданската позиция на тези хора, което налага и отговор от наша страна.

Интересното в този случай е, че бизнесмени са си направили сдружение (в това нищо лошо, дори чудесно!), но са жалки опитите им, с евтин ПР да се изкарат природозащитници, на гърба на други доказали се организации и професионалисти. Нещо повече, буди неодумение пословичното непознаване на природозащитата в България, законодателството в страната и прочие.
Не по-малко изненадващо е, че уважавани медии тиражират непроверена информация. Живеем в 21 век и ако търсиш информация може да я намериш много бързо чрез интернет или телефон. Това би ти отнело само няколко минути. За съжаление не бяхме потърсени за коментар от нито една медия по случая.

Надяваме се с написаното по-долу, да внесем повече яснота относно засегнатите от новосформираното сдружение „Природа за хората” въпроси относно "Зелени Балкани".

Ако на места не сме били ясни и конкретни можете да ни пишете на е-майл: office@greenbalkans.org или да ни се обадите 032/62 69 77 или 032/62 69 15.

Крадецът вика "Дръжте крадеца"!
В медиите беше разпространен преслист с призив “Внимание, еколози извършват замени”, като се визират "Зелени Балкани". Подобно изказване намираме за повече от скандално. Именно "Зелени Балкани" е инициатор на мащабната кампания “ОБЩА КАУЗА”, насочена СРЕЩУ заменките на държавни земи и гори. През последните години, организацията мобилизира неимоверни усилия, за да разгърне тази кампания и да популяризира проблема със замените на държавни земи и гори. Организацията е също така сред инициаторите за създаването на Национална Антикорупционна коалиция с участието на над 30 неправителствена организации в България.
Зелени Балкани е една от организациите, благодарение на които през 2009г. бяха приети промени в Закона за горите срещу неконтролируемите заменки на държавни земи. Според данни на Коалицията и разследвания на "Зелени Балкани", само за последните 4 години, държавата ни е загубила над 8 млрд. лева от криминални заменки на земи. http://www.greenbalkans.org/show.php?id=479&language=bg_BG&cat_id=35&
"Зелени Балкани" никога не са извършвали замени и не са придобивали земи държавна собственост! Това може да се провери от съответните органи и държавни институции.

“Голямо животно” ли е червеногушата гъска и защо е необходимо някой да дава пари и да купува земи за нейното опазване?
Г-н Цанов цитира сайта на "Зелени Балкани" http://greenbalkans.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=68. Той пропуска да спомене, че това е СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕН вид, обявен като такъв от Световния съюз за защита на природата. Това означава, че това е ИЗЧЕЗВАЩ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА вид, като за съжаление съществен принос за неговото изчезване има и България. Както изрично е опоменато на сайта ни – страната е от критично значение за зимуването на вида, но за съжаление бракониерство и безпокойство са причина за смъртта на стотици птици в България, което може да доведе дори до критично намаляване на числеността и изчезване на вида!
Проектите ни за опазване на червеногушата гъска (както е написано и на самия сайт) са финансирани от организациите EURONATUR и EECONET Acton Fund.
Закупени са точно 103 ха земи. Това се налага от факта, че това са ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ, които трудно могат да бъдат обявени за защитена територия. Международните програми на EURONATUR и EECONET Acton Fund целят именно закупуването на уникални от природозащитна гледна точа територии, за да бъдат защитени от различни заплахи в случая тези земи продължават да се стопанисат като земеделски, като единствено задължение на арендаторите е да не ползват пестициди и да не се допуска бракониерство. Закупуването на земите предотвратява опасността те да бъдат превърнати в туристически или голф-комплекс, което ще застраши съществуването на този вид. Това е реално само малка част от кампанията, която включва също така превенция на бракониерството, лечение на птици в Единствения в страната Спасителен център и пр.

Целенасочено се манипулира общественото мнение
Основната заблуда, разпространявана от “Природата за хората” е, че ”природозащитниците са срещу туризма и ски-спорта” – нищо подобно. Всеки български гражданин си дава сметка в каква посока върви развитието на туризма през последните години. Не случайно (в следствие на презастрояване, ниско ниво на обслужване и високи цени), българите се оттеглиха от българските курорти. Кампаниите на природозащитниците са насочени не срещу всички проекти, а срещу тези, които не само безвъзвратно унищожават уникално природно наследство, но и забележете!, които се извършват В ПРОТИВОРЕЧИЕ С БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ.

“Частна организация” ли е "Зелени Балкани", и къде е “конфликта на интереси”?
Както изрично пише на няколко места на сайта ни : “Зелени Балкани” действа съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ. бр.81 от 6.10.2000 г.). Организацията е регистрирана като такава за „общественополезна дейност” и е вписана в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието т.е. това не само не е частна организация – това е организация, която работи в полза на обществото с мисия да опазва природата на България. 20 годишната история на организацията доказва това.
Според г-н Цанов има “конфликт на интереси”, който се изразява в това, че г-н Тома Белев е Председател на УС на "Зелени Балкани" и в същото време е и Директор на Природен парк Витоша.
Едва ли ще кажем нещо ново на повечето от вас, но Закона за държавните служители е нормативния акт, който определя кой е „държавен служител” в България. Тъжно е, когато не се четат законите или когато тенденциозно се манипулират хората с лъжи. Г-н Белев не е "държавен служител" по смисъла на Закона за държания служител и в тази връзка има право да членува в нестопански организации. Г-н Белев е избран за член на Управителния съвет от Общото събрание на организацията. В него от своя страна участват членове-доброволци, по смисъла на Устава на организацията - т.е. хора допринесли за природозащитните дейности. Изборът на г-н Белев не е случаен, а се дължи на големият му авторитет и принос за опазване на природното наследство на България.
Г-н Белев не получава пари от "Зелени Балкани". За нас е чест, че експерт като г-н Белев е гласувал доверие на "Зелени Балкани" и подпомага безвъзмездно нашата дейност, за което още веднъж му благодарим !

Забравена ли е “забравената планина”?
”Природата за хората” съвсем целенасочено се опитва да заблуди обществеността, като твърди че г-н Белев е отговорен за “разрухата в парка”. Под разруха се визира лошото състояние на ски-съоръжения, хотели и хижи. Още веднъж изрично споменаваме, че като директор на парк Витоша единствено задължение на г-н Белев е да гарантира дългосрочното опазване на биоразнообразието на парка и изпълнението на Плана за управление. Г-н Белев няма нито задължения, нито ПРАВОМОЩИЯ да осигури поддръжката на съоръжения, пътища и хижи, които са общинска или частна собственост.
Кампанията срещу директора започна веднага след като той за пореден път спря незаконен проект на територията на парк Витоша – виж http://www.panda.org/bg/index.cfm?uNewsID=151481
Що се отнася за споменаваните с насмешка проекти за опазване дивата коза и мушмуловидната скоруша и прочие: дирекцията на парка върши именно това, за което е създадена. Става дума или за видове като дивата коза, чието опазване е европейски приоритет и задължение на страната ни, или за редки видове като мушмуловидната скоруша, които в България се срещат с единични екземпляри само на Витоша и Пирин. Освен тези проекти Дирекцията на парка е направила много за опазване на неговото биоразнообразие и всеки може да се увери в това на територията на самия парк. Дирекцията има и съществен принос за популяризиране на парка и възможностите за рекреация, почивка и туризъм в него.
Очевидно проблемът не е в управлението на парка, а в това, че паркът изобщо съществува. Това означава за "инвеститорите" още една институция, още един контролен орган, който те трябва да "преодолеят" в опитите си за застрояване на планината.

За завиждане ли е Швейцария и защо България не е като Швейцария?
Що се отнася за постоянните сравнения на България и Швейцария – ако Швейцария можеше да се похвали с биоразнообразието на България, то със сигурност то щеше да е във фокуса на туризма и да се предлагат висококачествени туристически продукти, базирани на тази даденост.
Единственото предимство на Швейцария пред България е голямата и средна надморска височина. Това е единствената причина там да се залага предимно на ски-туризма. В единствените 2 парка в Швейцария НЯМА спортни съоръжения, забранено е дори колоезденето, паленето на огън и разпъването на палатки, а през зимата се затварят за посещение!
http://www.about.ch/various/nationalpark/index.html
http://www.nationalpark.ch/snp.html
Отговорът на въпроса “Защо Швейцария има повече ски-писти от България” е съвсем прост - средната надморска височина на България е 470 метра, докато тази на Швейцария е 1307 метра....

Защо "Зелени Балкани" не работят за “критично важните екологични проблеми” като "изхвърлянето на отровни газове, боклуците" и прочие?
Зелени Балкани е организация работеща за опазване на биоразнообразието на България. Както изрично е написано на сайта ни има и други, също важни проблеми http://greenbalkans.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=12, които обаче са във фокуса на работата на други организации.
Също така организацията не работи за здравеопазване, не се занимава с правата на малцинствата или онеправдани социални групи, не се бори за правата на Тибет и прочие (можем да допълним списъка на “Природата за хората” с проблеми, по които ние НЕ работим).

За съжаление тиражираните клевети са твърде много за да успеем да се спрем на всички от тях.

Отправяме апел към всички хора с активна гражданска позиция сами да се запознаят с фактите. Постарали сме се да качим максимум информация за дейността ни на нашата интернет страница www.greenbalakns.org.

Смятаме, меко казано за неуместни нападките на “Природата за хората”. Нескромно можем да твърдим, че няма място за сравнение между Зелени Балкани (една организация съществуваща вече 20 години и осъществила успешно над 130 консервационни проекта; участвала в разработването на националното природозащитно законодателство; организация, ползваща се с подкрепата на хиляди български граждани и на редица международни организации) и “Природата за хората” – регистрирана преди две седмици и както сами признават от организацията – с единствената цел да води PR кампания.

В заключение отправяме апел към г-н Цанов и неговата организация първо да направят нещо за опазването на природата, а след това да предявяват претенции тя да бъде “усвоена” в полза на хора (което явно е истинското значение на “Природата за хората”).

Природата, господа, е на всички граждани на България. Именно за това са създадени и природните паркове, за да запазят природното наследство на страната ни и за нашите деца, и да не позволят това наследство да бъде унищожено днес, в обслужване на нечии частни интереси.

С уважение:
Екипа на Зелени Балкани

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6373 посещения

OFF

Последно качено » Новини