Календар

Европейската платформа срещу ветрогенераторите (EPAW)

Европейската платформа срещу ветрогенераторите (EPAW)„Обединени устояваме, разединени падаме!”, това е мотото на Европейската Платформа срещу Ветрогенераторите (EPAW). В края на месец март Зелени Балкани стана първата българска организация, която се присъедини към нея.

Считана за "екологичен начин на добив на енергия", енергията от вятъра се ползва с голяма популярност и се субсидира от държавите в Европейския съюз.
Оказва се обаче, че този начин на добив на енергия има значителни негативни въздейсвия върху околната среда и биоразнообразието, което буди сериозни притеснения.

EPAW, в превод Европейската платформа срещу ветрогенераторите (http://www.epaw.org/) е сформирана в Париж на 4.10.2008г. от федерации, асоциации и други групи от страни-членки на Европейския съюз с цел да защитава интересите на множество групи хора, които:
* се противопоставят на индивидуални инвестиционни предложения за ветрогенераторни паркове;
* поставят под съмнение използването на вятърните генератори като средство за разрешаване на енергийните проблеми;
* защитават флората, фауната и средата от разрушителния ефект, който ветрогенераторите причиняват директно или чрез деградацията на околната среда чрез ерозията, замърсяването на водата и пожарите;
* борят се генерално срещу пагубния ефект на ветрогенераторите върху туризма, икономиката качеството на живот на хората, тяхното здраве и стойността на собствеността им.

Като отговорна неправителствена организация, Зелени Балкани и преди да се присъедини към EPAW полагаше големи усилия да обясни пред обществото, институциите и инвеститорите негативния ефект на ветрогенераторите върху важни за страната видове и екосистеми. За някои инвестиционни предложения дори се налага да бъдат водени дела в съда.

В този смисъл, присъединяването на организацията към Европейската Платформа Срещу Ветрогенераторните Паркове е логично продължение на дългосрочната и политика за стабилен отпор на действия, разрушаващи природата на България.

За контакти и повече информация относно проблема и EPAW:
Добромир Добринов - ddobrinov@greenbalkans.org

Повече за проблемите, свързани с ветрогенераторите, можете да прочете тук:
Становище на Коалиция "За да остане природа в България" относно ветроенергийни проекти в защитени зони от Натура 2000 - прочети ТУК.

Интернет страница на Европейската платформа срещу ветрогенераторите http://www.epaw.org/

Много организации и граждани се опасяват също така и от произшествия и инциденти, причинени от повреди във ветрогенератори, които са опасни за самите хора:
http://www.youtube.com/watch?v=RtgBWNKwBkE
http://www.youtube.com/watch?v=cH-2m4A_6NQ
http://www.youtube.com/watch?v=AKy_1Bv5U28
http://www.youtube.com/watch?v=ePha2AR3RcE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uq43qdg6lRA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P3PtuiMwbuo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-gcY8dNqzxs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c3FZtmlHwcA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4N4HQv-UyUo&feature=related

За вредите за прилепите, причинени от ветроенергийните паркове:
http://www.youtube.com/watch?v=BXzWcxOaqvQ

За вредата на ветроенергийните паркове за птиците:
http://www.youtube.com/watch?v=4xO6e4BWcLU

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5189 посещения

OFF

Последно качено » Новини