Календар

Едногодишен царски орел се завърна в България след миграция в Израел.

Едногодишен царски орел се завърна в България след миграция в Израел.Младият царски орел е излюпен през 2008г. на територията на Сакар планина и е маркиран с радиопредавател същата година от екипа на Зелени Балкани.

След първия полет и напускането на гнездото, младата птица се придържа в района и неколкократно е засичана и локализирана около гнездото. В началото на октомври, екипът извършващ радиотелеметрия на царските орли изгубва сигнал от предавателя на птицата. В началото на ноември орелът е наблюдаван от екипа на Охад Хатзофе на територията на Израел. По същото време, на територията на Израел се намира и друг царски орел от България, маркиран със сателитен предавател от БДЗП. След обмяна на информация между експертите става ясно, че птицата наблюдавана от Охад е царския орел маркиран от Зелени Балкани.
Използваме случая да благодарим на всички колеги за предоставената информация.

Преди няколко дни по време на редовно извършваната радиотелеметрия, екипа на Зелени Балкани отново засече сигнал от предавателя на същия орел в района на Южна България. Птицата е засичана в продължение на два дена да се придвижва активно, в територии отдалечени от гнездото, в което е излюпена.

С цел проучване на царските орли в България, Зелени Балкани маркира за първи път за страната царски орел с предавател. През 2007г. на два млади орела са поставени радиопредаватели, а друг млад царски орел е маркиран с GPS/GSM предавател. Допълнително през 2008г. четвърти млад царски орли е маркиран с радиопредавател.
Благодарение на това, екипът успя да получи информация за миграцията, зимуването, места за концентриране на млади орли и много други данни за орлите в България, които до момента не бяха потвърдени. В резултат на редовното проследяване на маркирани птици и наблюдение на териториите, в които те се придържат трайно, в края на март 2009г. екипът откри и новосформирана двойка царски орли да загнездва на територията на Дервентските възвишения.

Екипът на Зелени Балкани ще продължи проучванията чрез проследяване на маркираните птици и се надяваме да постигнем още добри резултати за опазването на редките орли.

За информация:
Градимир Градев
ggradev@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7892 посещения

OFF

Последно качено » Новини