Календар

БДЗП спаси застрашено гнездо на египетски лешояд

БДЗП спаси застрашено гнездо на египетски лешоядНа 24.05.2009 г. по време на ежемесечния мониторинг на египетския лешояд в България, екип на Българското дружество за защита на птиците установи, че една от двойките в Натура 2000 зона „Провадийско-Роякско плато” мъти в скална ниша, която е напълно достъпна за хора, посредством ползване на желязна конструкция, изградена с цел развитие на екотуризма.

В 20:00 часа на 24.05.2009 г. екипът на БДЗП наблюдава двама туристи, влизащи по желязната конструкция в калната ниша. В резултат на това египетският лешояд разтревожен напусна гнездото. Експертите на БДЗП последваха туристите и ги помолиха да напуснат района на гнездото. Направени бяха снимки на гнездото, съдържащо две яйца, а в последствие от местни хора е получена информация, че два дни по-рано (на 22.05.2009 г.) в гнездото е имало само едно яйце. След напускане и отдалечаване от гнездовото място, птицата се завърна в гнездовата ниша и продължи мътенето.

Още на следващия ден БДЗП започна спешна целодневна охрана на гнездото. На 25 и 26.05.2009 г. четири групи туристи бяха отклонени от посещение на скалата и им беше разяснена важността за опазването на световно застрашения египетски лешояд. Вечерта на 25.05.2009 г. след консултация с местната общинска управа преминаването по конструкцията до гнездовата ниша беше ограничено с ограждане с бодлива тел.

Предвид интензивността на туристическия поток в района, създалата се ситуация е предпоставка за ежедневно изключително голямо безпокойство на птиците и предопределя компрометиране на гнезденето и респективно нарушаване на чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 , 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. БДЗП изпрати писмо до РИОСВ – Варна с молба за извършване на спешна проверка на място и изготвяне на предписание за незабавно ограничаване на възможността за безпокойство от туристи, увреждане на гнездовото място, гнездото, увреждане или ограбване на мътилото, увреждане и ограбване на малките (в по-късен етап) и др.

Днес, 27.05.2009 г., РИОСВ – Варна с участието на представители на Община Провадия и БДЗП ще извърши проверка и изготви предписание за необходимите спешни мерки за спасяване на гнезденето на египетския лешояд.

Египетският лешояд е една от най-приоритетните за опазване птици в България, включен е в Световния червен списък със статус “Застрашен”. БДЗП работи за опазването му още от създаването си.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6300 посещения

OFF

Последно качено » Новини