Календар

БДЗП Бургас спечели финансиране от М-Тел ЕКО Грант

БДЗП Бургас спечели финансиране от М-Тел ЕКО ГрантПроектът на БДЗП „Глас и взор за застрашените птици” спечели финансиране по програмата на М-Тел ЕКО Грант. Основната цел на проекта е повишаване на информираността и обществената подкрепа за египетския лешояд и тръноопашатата потапница, като основен начин за ефективното им опазване.

М-Тел ЕКО Грант финансира проекти, защитаващи каузата за опазване на българската природа. Част от тях са насочени към опазване на определени растителни и животински видове, а други към информиране на обществеността за проблемни области на екологията.
Общата сума, която е разпределена между одобрените участници, е 100 000 лв.

Проектът на БДЗП Бургас ще продължи седем месеца. Сред основните дейности заложени в него са:
• Провеждане на две природозащитни бригади в два ключови района - Източните Родопи и Бургаските влажни зони.
• Изнасяне на мултимедийни презентации за заплахите, начина на живот и нуждата от опазване на египетския лешояд и тръноопшатата потапница в училищата в Източните Родопи и Бургас.
• Провеждане на срещи с председателите на ловните дружества и разпространение на информационни материали
• Провеждане на срещи с общински служители за популяризиране на нуждата от опазване на египетския лешояд и тръноопашатата потапница.


По програмата са кандидатствали общо 30 проекта, а одобрените са 6. Първоначалният подбор и оценка е направен от експерти на фондация „Помощ за благотворителността в България”, които за втора поредна година помагат на М-Тел в осъществяването на програмата, и петима независими външни експерти.

Финалната селекция беше осъществена от комисия в състав –Людмила Атанасова, директор програми за НПО на фондация „Помощ за благотворителността” в България, Елена Панова, програмен директор, ПРООН (Програма за развитие на ООН) България, Валери Запрянов, главен редактор на списание „Тема”, Константин Вълков, програмен директор на Дарик радио, Стефан Аврамов, Българска фондация Биоразбообразие, член на IUCN (International Union for Conservation of Nature - Международен съюз за защита на природата) и коалиция „За да остане природа в България”, Мирослава Радева, директор на агенция MBMD и представители на Мобилтел.


Основните критерии, по които са оценявани проектите, са свързани с това дали те:

• Предлагат устойчиви решения за съхранение на природата чрез участието на обществото;
• Помагат на членовете на обществото да осъзнаят своята роля в опазване на околната среда;
• Повишат информираността на обществото и го мотивират за природосъобразен начин на живот и работа.


Пълна информация за М-Тел ЕКО Грант програмата и резюмета на избраните проекти могат да бъдат намерени в секция Социална отговорност на www.mtel.bg.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4413 посещения

OFF

Последно качено » Новини