Календар

Укритие за наблюдение на площадката за лешояди в Пелевун

Укритие за наблюдение на площадката за лешояди в ПелевунЛюбителите на фотографията и орнитотуризма могат да наблюдават и снимат от непосредствена близост лешоядите, посещаващи площадката за подхранване в с. Пелевун (Ивайловградско).

Укритието се намира на подходяща позиция и растояние, като позволява наблюдаването на птиците, без те да бъдат обезпокоявани. Укритието и площадката за подхранване са изградени и се стопанисват от Зелени Балкани.

Площадката се намира в близост до колонията на черни лешояди в гръцкия резерват Дадя, както и колонията на белоглави лешояди в Маджарово. По тази причина на нея може да се наблюдават от непосредствена близост много видове. Тя се посещава от черни лешояди, египетски лешояди и белоглави лешояди. Чести гости са черна каня, малък креслив орел, гарван и др. хищни птици. Наблюдавани са също скален орел и царски орел.

За желаещите да получат допълнителна информация относно възможността за извършване на наблюдения или и фотографиране на птици от прикритието, моля свържете с нас.

За контакт:
Добромир Добринов, 0884004667, ddobrinov@greenbalkans.org

Снимки: Добромир Добринов, Зелени Балкани
Повече снимки можете да видите на http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=699&cat_id=35

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7605 посещения

OFF

Последно качено » Новини