Календар

Открита е колония на вечерни ветрушки (Falco vespertinus)!

Открита е колония на вечерни ветрушки (Falco vespertinus)!Малка колония от пет двойки вечерни ветрушки откриха доброволци на БДЗП – Регионални офиси Свищов и Бургас. В периода 13 – 16 юли бяха проучени райони около гр. Бургас, за които имаше оскъдни данни за наблюдение на единични птици. Гнездата са разположени на електрически метални стълбове и храсти, като в съседство с вечерните ветрушки гнездят и керкенези. Освен възрастните екземпляри, наблюдавахме и млади птици на различна възраст – една част от тях все още бяха в гнездата, а други вече можеха да летят. Това е първото сигурно наблюдение на гнездящи вечерни ветрушки от три години насам. През следващите дни ще продължи проучването като е възможно двойките да се увеличат. Освен това предстои поставянето на изкуствени гнездилки в района, с което се надяваме да увеличим гнездовата популация.

Вечерната ветрушка е световно застрашен вид. БДЗП работи от три години по опазването на вида в България. Мониторингът на вида ще продължи и през следващата година, заедно с дейностите по поставянето на изкуствени гнездилки.

Благодарим на всички доброволци, които ни предоставят данни за вечерната ветрушка.

Екипът на БДЗП осъществил проучването: Свилен Чешмеджиев, Емил Тодоров, Владимир Младенов, Георги Бърдаров, Ивайло Димчев, Константин Вълчев и Павел Захариев.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4538 посещения

OFF

Последно качено » Новини