Календар

Стартира изпълнението на проект 'Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България'

Стартира изпълнението на проект 'Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България' На 29 юли 2009 г. беше сключено споразумение между Дирекция „Управление на средствата от ЕС” към Министерство на Финансите и Дирекцията на Природен парк Витоша за изпълнение на проект "Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България". Проектът е одобрен за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство и ще се изпълнява в периода август 2009 г. – март 2011 г. в партньорство с NHU (Norwegian Crafts Development) – Норвегия.

Осъществяването на проекта ще има значителен принос за възстановяване на старата българска архитектурна традиция, както и за нейното запазване за бъдещите поколения. Част от дейностите по проекта са насочени към обучение на млади занаятчии, които да продължат и развият старите строителни методи и техники, традиционно прилагани в България. Дейностите по проекта са в съзвучие с българската политика за опазване на културното наследство по смисъла на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и ще допринесат за съхраняването на характерното старо българско строителство.

Конкретните дейности по проекта включват:
1. Проучване на традиционни строителни техники и методи за България.
2. Пренос на познания и обмяна на опит в областта на традиционните строителни техники използвани в България и Норвегия.
3. Изграждане на Информационно-образователен Център с традиционни строителни материали и техники.
4. Практическо обучение по традиционни строителни техники за България чрез провеждане на 2 тридневни семинара на различни етапи от изграждането на центъра. В обучението ще бъдат включени студенти и хора със специален интерес към традиционното строителство.
5. Документираме на практическата работа по изграждане на центъра чрез заснемане на документални филми и фотографии, показващи различните фази от изграждането на Центъра.
6. Дейности за публичност и популяризиране на резултатите по проекта, вкл. създаване на дигитален архив.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5077 посещения 4 коментара

Коментари

 1. Киро
  2010-02-21 18:49:25

  Дано и напишете какво се е случило с нея

 2. Киро
  2010-02-21 18:47:14

  Полезна инициатива

 3. Сълза
  2010-01-05 14:07:13

  Ако проследите линка на Дирекцията на Природен парк "Витоша", който е даден по-горе, ще намерите телефони, на които може да се обадите. Там може да ви предоставят необходимата информация.

 4. Мартин
  2010-01-05 12:56:12

  Къде може да се намери повече информация по конкретните деиности попроекта?
  Благодаря предварително!

OFF

Последно качено » Новини