Календар

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША И УЛЕСНЯВАНЕ ДОСТЪПА НА ТУРИСТИ ДО ХИЖА АЛЕКО

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША И УЛЕСНЯВАНЕ ДОСТЪПА НА ТУРИСТИ ДО ХИЖА АЛЕКО Дирекцията на Природен парк Витоша предложи на Столичния общински съвет решения, свързани с мерки за подобряване на състоянието на пътната мрежа в ПП Витоша и улесняване на достъпа на туристи до хижа "Алеко".

Природен парк Витоша е най-старият парк на Балканите. Той е част от зелената система на столицата и се управлява съгласно плана му за управление. Годишно паркът се посещава от над 3,5 милиона души – предимно столичани и е не само най-посещаваната защитена територия в България, но и най-посещаваният туристически обект в Столична община. Достъпът на посетителите до парка се реализира чрез масовия градски транспорт, лифтовете от Симеоново и Драгалевци, допълнителна маршрутна линия до м. Златните мостове и собствен автомобилен транспорт. За всички посетители на парка е очевидна необходимостта от спешни ремонти на пътната мрежа.
Дирекцията на Природен парк Витоша предложи на Столичния общински съвет да предприеме действия за въвеждане на регулиран автомобилен достъп до обектите в Природен парк Витоша на пунктове Бояна и Драгалевци чрез заплащане на такса, като набраните средства първоначално се използват за подобряване на състоянието на най-нуждаещите се от ремонт пътни връзки: кв. Драгалевци – х. Алеко; кв. Бояна – м. Златни мостове; м. Златни мостове – х. Бор и Златни мостове – х. Кумата.
Основание за направеното предложение е, че с малки изключения, повечето от тези пътни връзки не са ремонтирани през последните 10 години и са в крайно лошо състояние, а правомощията на Дирекцията на Природен парк Витоша изключват възможността за влагане на средства в основен ремонт на пътища. Социологическите проучвания, правени неколкократно от администрацията на парка, потвърждават готовността на посетителите да заплащат минимални такси между 1 и 5 лева на лека кола, които да се използват за поддръжка на пътното платно.
Дирекцията на парка предложи на Столичния общински съвет да бъде открита и допълнителна маршрутна линия по линията кв. Драгалевци – хижа Алеко (с алтернатива: крайната спирка на метрото в кв. „Младост 1” – кв. Драгалевци – х. Алеко), извършваща поне 6 курса дневно в работните дни. През последните години достъпът на туристи до х. Алеко в дните от понеделник до четвъртък се затруднява от неработещия лифт кв. Симеоново – х. Алеко и намаления брой автобуси на масовия градският транспорт. Дирекцията на парка предложи на общинските съветници да приемат решение за проверка на тиражираните в медиите тези, че лифтовете които използват софиянци са опасни за ползване.
Администрацията на парка ще очаква бързо решение от страна на столичните съветници за гарантиране на безопасен достъп до природния парк.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9484 посещения

OFF

Последно качено » Новини