Календар

Къде и как да намерим информация за ЗНАЧИМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ГОРИ у нас и в Европа?

Къде и как да намерим информация за ЗНАЧИМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ГОРИ у нас и в Европа?Резултатите от Българо-Румънския проект за картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори бяха публикувани на специално създадена уебстраница – forestmapping.net.

Страницата съдържа информация за концепцията на Европейската работна група за горите на БърдЛайф за картиране на горските територии в Европа с решаващо значение за опазване на биологичното разнообразие, както и дигитални карти на такива гори в седем държави – Литва, Латвия, Естония, Полша, Беларус, Румъния и България.

Значима за опазване на биологичното разнообразието гора се определя като “гора, която се намира в естествено или близко до естественото състояние и се счита за ключова територия за опазване на зависими от горите видове, които се нуждаят от определено количество и качество на подходящи местообитания, за да оцелеят и поддържат жизнени популации”.

За да се оцени екологичното значение на горите, е разработен универсален набор от критерии на базата на експертни познания в различните държави, които са част от инициативата по картиране. Общият набор от критерии за значими за опазване на биологичното разнообразие гори беше адаптиран към специфичните условия и към постулатите на горскостопанските практики в България чрез разработването на качествени и количествени индикатори към всеки критерий в началото на проекта.

Данните за горите на уебстраницата са обобщени в 25-хектарната квадратна мрежа (размер на квадратите 500 х 500 м), която покрива територията на цялата страна. За всеки 25-хектарен квадрат е изчислено процентното съдържание на територията му, покрита със значими за опазване на биологичното разнообразие гори, отговарящи на посочения критерий.

Информацията от forestmapping.net. може да бъде използвана по различни начини – за разработване на национални стратегии за опазване на горите и тяхното биоразнообразие, за научни цели (напр. моделиране на разпространението на горски видове), в областта на туризма и за обучение. Благодарение на функционалността на страницата всеки потребител може лесно да открива горите, които отговарят на даден критерий, и да наслагва различни слоеве като векторни карти и сателитни снимки.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5218 посещения

OFF

Последно качено » Новини