Календар

Консервационен статус, мониторинг и докладване по чл. 17 от Директива 92/43/EEC

Консервационен статус, мониторинг и докладване по чл. 17 от Директива 92/43/EEC На 18ти септември 2009, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“, организира семинар на тема: “Консервационен статус, мониторинг и докладване по чл. 17 от Директива 92/43/EEC”

Семинарът ще се състои на 18 септември в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София. Очаква се в проявата да се включат около 30 участника от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Регионални инспекции за околна среда и води (РИОСВ), научни институции и неправителствени организации, работещи в областта на природозащитата. Лекторите са експерти с дългогодишен опит в прилагането на Директивата за хабитатите. Техните презентации отговарят на специфични нужди в България, внимателно анализирани от български експерти.

Проявата е в рамките на Проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”, осъществяван от Зелени Балкани – Стара Загора с финансовата подкрепа на немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В България администрирането на проекта и консултантската дейност се осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Натура 2000”.

За контакт: Добромир Добринов, тел: 0884004667, ddobrinov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4200 посещения

OFF

Последно качено » Новини