Календар

Успешно приключи първата охрана на гнездо на египетски лешояд в България

Успешно приключи първата охрана на гнездо на египетски лешояд в БългарияПрез тази година за пръв път в България беше извършена цялостна ежедневна охрана на силно застрашено от човешко безпокойство гнездо на египетски лешояд. Дейността беше осъществена на територията на Натура 2000 зона Провадийско-Роякско плато и продължи за период от 122 дни от 22.05 до 20.09.2009 г. Изпълнители бяха БДЗП и Туристическо и природозащитно дружество „Орлови скали”.

Причина за започване на охраната беше неправилно планиран и извършен проект за развитие на екотуризма по програма ФАР в рамките, на който беше изграден мост за посещение на скален манастир, който е традиционно гнездово място на двойка египетски лешояди. На 22.05.2009 г. екип на БДЗП установи, че двойката е снесла две яйца в гнездото и моментално беше започната охраната. Впоследствие по подаден от БДЗП сигнал и с решение на РИОСВ Варна, достъпът до скалния манастир беше забранен и преминаването по моста блокирано.
Въпреки преградения за посещения мост охраната на гнездото продължи, тъй като блокадата на моста би могла да бъде преодоляна от недобросъвестни граждани. На 05.08.2009 г. малкото беше опръстенено и му бяха взети токсикологични проби.

Резултатът от охраната на гнездото беше показателен: освен че двойката успя да измъти, малкото успешно излетя, а за целия период на охраната от посещения на моста бяха отклонени 326 туристически групи, съставени от общо повече от 740 души. На 19.09 малкото беше наблюдавано да лети, използвайки както махов, така и продължителен реещ полет, който е знак за напреднали летателни способности, а на 22.09 отново беше наблюдавано в полет в околностите на гнездото придружавано от двете възрастни птици. Охраняваната двойка египетски лешояди беше уникална за България, а вероятно и за Балканите с това, че постави рекорд за най-късно снасяне, излюпване и най-късна установена дата на излитане на малкото от гнездото. Когато малкото за пръв път излетя от гнездото, по-голямата част от останалите малки в България бяха вече отлетели на юг по миграционния си път към Африка.

До началото на следващият размножителен период БДЗП ще положи всички необходими усилия за регламентирано премахване на моста, за да може през идващата година птиците да гнездят необезпокоявани и да не е необходима ежедневна охрана на гнездото.

Изказваме благодарности и признателност за положените усилия и ентусиазъм на доброволците охранявали гнездото, благодарение на които двойката гнезди успешно и успя да отгледа едно малко: Милена Миланова, Петър Маджаров, Стефан Долапчиев, Кирил Тодоров, Живко Момчев, Цветомира Йоцова, Йордан Христов. Благодарности и на Стела Станкулова за подкрепата при организацията на охраната от самото й начало.

Дейността е финансирана в рамките на проект на БДЗП за опазване на египетския лешояд в Североизточна България, финансиран от Франкфуртското зоологическо дружество и Фондацията за опазване на лешоядите.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6017 посещения

OFF

Последно качено » Новини