Календар

Започва изграждането на Посетителски център за опазване на Поморийско езеро

Започва изграждането на Посетителски център за опазване на Поморийско езероПриключи процедурата за избор на строител на обект „Посетителски център за опазване на Поморийско езеро”. Центърът се изгражда в рамките на проект на Зелени Балкани: „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.

Изграждането на природозащитния център на брега на Поморийско езеро има за цел да подпомогне дългосрочното опазване на биоразнообразието на солената лагуна, която е защитена местност от 2001 г., а от 2007 г. е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България по Директивата за опазване на птиците и Директивата за опазване на природните местообитания. Поморийско езеро е един от 10-те обекта в България, включени в Списъка на влажните зони с международна значимост за опазване на водолюбивите птици. Макар и не голямо по площ, езерото дава подслон на 268 вида птици, голяма част, от които редки и застрашени. Друга важна особеност на езорото е, че от незапомнени времена от него сe добива сол, а от 19 в. от езерото се извлича и лечебна кал.

Любители на орнитологичния туризъм от цял свят посещават езерото всяка година, за да се любуват на птиците, от които най-голяма атракция представлява колонията от гривести рибарки. В близост до специално изградения изкуствен остров, на който гнездят рибарките, ще бъде построен и новият посетителски център, който ще допринесе за развитието на екологичния туризъм в района на значимата влажна зона.

За допълнителна информация:
Валентина Фиданова - Зелени Балкани
vfidanova@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5385 посещения

OFF

Последно качено » Новини