Календар

Ученическа екскурзия на Драгоманското блато

Ученическа екскурзия на Драгоманското блатоНа 27.09.2009, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и „Травентурия” ООД организираха ученическа екскурзия до Драгоманското блато и възвишението Чепън за ученици от 5, 7 и 8-ми клас на 124-то ОУ „Васил Левски”. Със специалисти от катедра Методика, към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” вече е изготвена еднодневна програма. Именно този научен труд беше пробиран през изминалата неделя. Целта на разработката е учениците чрез филм, мултимедийна презентация, игри и практически упражнения да се запознаят с биоразнообразието на карстовата зона. Допълнително се формират умения за работа с определител, бинокъл и зрителна тръба. Акцент, разбира се, на екскурзията е и повишаване на информираността на участниците за проблемите и решенията при опазване на влажните зони и в частност Драгоманското блато.

33-мата участници се справиха чудесно с поставените от организаторите задачи и останаха удивени от неподозираните приспособления на някои животни и растения за живот във водна среда.
На връщане от гр. Драгоман, учениците се разделиха с представителите на Травентурия и СДП-БАЛКАНИ с пожелания да се видят отново напролет, отново на Блатото!

Допълнителна информация.
През последните години СДП-БАЛКАНИ реализира редица проекти за изграждане на инфраструктура и съоръжения за провеждане на учебни занятия на открито. Наскоро отвори врати и Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато” (на снимката), в който посетителите могат да научат повече за интересни представители на флората и фауната в района.

Снимки от ученическата екскурзия можете да видите в ГАЛЕРИЯТА.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5512 посещения

OFF

Последно качено » Новини