Календар

По света и у нас - мерки за ограничаване на бракониерски лов

По света и у нас - мерки за ограничаване на бракониерски ловBlueLink

През лятото в Южен Пирин, над село Влахи, беше убита мечка. Това е престъпление според българското закондателство, но, по традиция, остава безнаказано. Статистика на неправителствени еко организации сочи, че у нас ежегодно се избиват около 50 мечки. Няма нито един осъден.

Случаят над Влахи е още по-фрапиращ, защото животното е изкормено, извадена му е жлъчката и са отрязани предните лапи. След което трупът е изхвърлен в реката. В близост бяха намерени и следи на малко мече.

Последната информация по случая е от 17 септември от електронното регионално електронно издание E-79: Има образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за изкормената мечка...Преписката е постъпила в прокуратурата на 4 септември. Все още няма решение на прокурора относно делото, той ще трябва да реши дали то да бъде върнато за събиране на още доказателства, въпреки че разследващият орган го е уведомил, че е събрал възможните доказателствата.

Неправителствени организации изпратиха сигнали и се опитаха да намерят свое решение. Например, да предоставят награда за информация за извършителя. Все още това не е направено.

Случаят, както обикновено, върви към забрава.

На други места обаче заинтересованите страни успяват да реагират малко по-организирано и ефективно. При подобен случай в Чехия - убита е мъжка мечка, местният клон на Приятели на Земята е поел инициативата да създаде изпреварващ механизъм. Природозащитниците са обявили награда за информация не само по конкретния случай, но за всички случаи на бракониерски лов в Чехия. Тъй като е много трудно бракониерите да бъдата заловени на местопрестъплението, а случаите са трудно доказуеми впоследствие, мярката е превантивна. Инициаторите на престъпления ще се опасяват дали съсед или случаен свидетел няма да сигнализира, при положение че ще бъде възнаграден финансово.

Сумата за наградата се събира от дарения от организаци и физически лица.

Повече информация на чешки на: http://www.selmy.cz/odmena/

---
Какво предвижда законът в случая:
Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни, включително от видовете по приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, означени със знак (*), без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с компенсиране на нанесените щети.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3237 посещения

OFF

Последно качено » Новини