Календар

Биоразнообразието на семената e застрашено – Нов регламент на ЕС заплашва старите сортове култури

Биоразнообразието на семената e застрашено – Нов регламент на ЕС заплашва старите сортове култури

Уважаеми членове на Европейската комисия,
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Уважаеми членове на Европейския съвет!

В момента в Брюксел се подготвя нов регламент за семената. Ако плановете на Генералната дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите " на ЕК се осъществят, от пазара ще изчезнат много стари и редки сортове плодове, зеленчуци и житни култури. Застрашени са различни видове и сортове, адаптирани към биологичното земеделие.

Предложените текстове за нов регламент на ЕС биха допринесли пазарът за семената да бъде концентриран в ръцете на малък брой индустриални корпорации. Това е недопустимо. Новата наредба би трябвало да толерира разнообразието на сортовете, видовете, култивирани в малки земеделски стопанство и адаптираните към местните екологични условия растения. Различните сортове би трябвало да бъдат налични не само в генните банки, но и на свободния пазар без налагането на бюрократични спънки. Ето защо ние изискваме да няма задължителна регистрация на семената! Освен това сегашните критерии за регистрация трябва да бъдат облекчени за сортове, подходящи за биологично земеделие, така че земеделието ни да продължи да е приспособимо към климатичните промени, новите вредители и болести, както и към един природосъобразен начин на живот.

Нито действащият закон за семената на ЕС, нито предложението за нов регламент изпълняват тези изисквания. Те заплашват разнообразието на семена, а с това и общото селскостопанско наследство на човечеството. Те застрашават също така устойчивите практики за изхранване и съществуват, само за да служат на агрохимическата индустрия.

Ние настояваме пред вас, членовете на Европейска комисия, Парламента и Съвета, да отхвърлите всеки план, който не изпълнява споменатите по-горе критерии. Да спрем унищожаването на селскостопанското и градинарско разнообразие в Европа!

За повече информация: Кампания за суверенитет на семената
www.saatgutkampagne.org
www.seed-sovereignty.org

Коалиция на природозащитни организации в България „За да остане природа“: www.forthenature.org
Сдружение АГРОЛИНК: www.agrolink.org
Patrick Wiebe’s Blog: http://www.bifurcatedcarrots.eu/

Аргументи:

Настоящият регламент на ЕС за семената е бил създаден по време, когато опазването на околната среда, природното и биологичното разнообразие са били недооценени. Множество семепроизводители предлагат голямо разнообразие от сортове на пазара. И те могат да бъдат отново използвани, така както се е практикувало от хилядолетия.

През 80-те години на ХХ в. е трябвало да бъдат разработени две нови клаузи за това, което някога е било обичайна практика: първо „правата на земеделските стопани” и второ „естествено опрашваните” сортове. Това се дължи на факта, че пазарът за семена се е променил драматично. Днес десетте най-големи компании доминират 75% от световния пазар за семена и повече от половината от глобалния пазар идва от химическата индустрия.

Повечето от сортовете са предмет на легални и технически рестрикции, които не позволяват на производителите да запазват свои семена. Въведена е строга процедура за търговията на сортови семена, а критериите бяха адаптирани към индустриалните сортове. Необходимостта от висока производителност и нарастващото население в света бяха използвани като основание и причина за въвежданено на тези мерки. Сравнителният доклад на Международната оценка на селскостопанските познания, науки и технологии за развитие (IAASTD) показа ясно неустойчивостта на този метод.

Разнообразието на културните растения ще започне да изчезва в голям мащаб. Това ще засегне разнообразието на нерегистрираните сортове, търгувани от смели граждани на Европа без изискваната регистрация. Днес ние разчитаме на широките им познания и трябва да подкрепим нарастващия брой хора, ангажирани в тази дейност не само като хоби, но и за генерирането на дохoди и прехрана.

Вторият важен аспект е, че почти няма подходящ сорт, който да се отглежда по специфичните за биологичното земеделие методи. Биологичното земеделие се нуждае от растения, които са устойчиви без използването на химикали. Това е възможно само ако съществува широкообхватен естествен генетичен фонд. Такива сортове според сегашните действащи критерии за регистрация на семена се считат за негодни за регистрация.

От името на подписалите.
Wolfenbüttel, 25.04.2013 (активно до 24.10.2013)

Давай

Последно подписали:

2013-10-24БоянаНайденоваBG1988
2013-10-21николаймилковBG1974
2013-10-20КонстантинБоловBG1973
2013-10-17MiroslavStaykovBG1986
2013-10-15StefanovBG1989
2013-10-11ЛюбомирТончевBG1965
2013-10-10KrasimiraBuyuklievaBG1952
2013-10-04RosiHristovaBG1974
2013-10-03АдрианаТатароваBG1987
2013-09-28Пенка ГеоргиеваBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

11393 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  На Чепън планина много сериозни проблеми са нелегалните кариери и пожарите.
           
  Install Flash player!