Календар

Девертикализиране на хоризонтални колективи (работилница)

Девертикализиране на хоризонтални колективи (работилница)Голяма част от доброволческите колективи предпочитат хоризонталната организация: тази, при която няма „началници“ и „подчинени“, а всеки допринася според възможностите и желанията си и може да заема различни роли в различни случаи. Усещането за равнопоставеност вероятно е сред най-важните спойки в такъв тип колективи.

В тази работилница (не лекция, а дискусия) ще обсъждаме:

1) Примери, в които участниците в един колектив полека започват да се „облягат“ все повече върху един (или малък брой) човек (хора) – какво произтича от това за:
– личната им инициативност;
– устойчивостта на колектива;
– „вертикализацията“ му (този, който знае, умее и прави най-много, неминуемо започва да бъде възприеман от останалите като „по-равен“ – дори да не го иска).

2) Примери как противодействаме на този процес. От личния ни опит.
(Вече пробвани такива, сработили или не, както и идеи за все още неизпробвани.)

Работилницата е отворена към всички, които се интересуват от проблема на неумишленото „вертикализиране“ и – като нас – търсят негови решения.

Изключително много ще се радваме на участие на хора, които са претърпели „прегаряне“ (burnout, пренатоварване) и още по-силно ще се радваме на активно включване с идеи за противодействие и намиране на решения от хора, на които им се случва да се „облягат“.

Заповядайте да помислим заедно!

Събота, 16. май, от 16:30 ч.
София, Социален център „Аделанте“
Вход: свободен, както винаги!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2103 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно