Календар

Международна коалиция предлага цялостен подход в борбата с разхищението на храна

Международна коалиция предлага цялостен подход в борбата с разхищението на хранаАрдо, Маккейн, ПепсиКо, SCA, Содексо, Unilever Food Solutions и WWF обединиха усилията иопита си в борбата с разхищението на храна, чрез съвместен и всеобхватен подход насочен към цялата верига на добавената стойност в сферата на хранителните услуги – от производството до потреблението. Съвместното сътрудничество на компаниите стартира в Европа. Крайната цел на учредителите на Международната Коалиция за борбата с разхищението на храна (МКБРХ) е да
вдъхнови други фирми и организации да приемат и въведат програми за намаляването на похабяването на на храна.

Днес живеем в свят, в който повече от 30% от цялата храна, която произвеждаме се разхищава. В същото време повече от 800 милиона души страдат от глад и недохранване. През следващите 35 години, се очаква населението на света да нарасне от 7 до 9,6 милиарда, което поставя природните ни ресурси под нарастващ натиск. Ето защо, според членовете на МКБРХ, е
неприемливо да се разхищава храна, която би могла да бъде консумирана. В този смисъл, благодарение на големия си мащаб, именно, хранителната индустрия може да играе огромна роля в намаляването на хранителните отпадъци.

Проучванията показват, че разхищението на храна съпровожда всеки етап от веригата на хранителната промишленост - от производството до потреблението (реколта, съхранение, транспортиране, подготовка, сервиз, консумация и т.н.). Съвместният подход на коалицията се основава на ангажираност на всеки участник, призовавайки го да поеме своята отговорност в борбата с разхищението на храна. Заедно членовете на коалицията имат най-голям географски обхват в света в сферата на хранителните услуги и съответно, имат потенциал да действат на всеки етап от веригата – от производството до потреблението.

Към днешна дата съществуват много организации и инициативи, които участват активно в борбата срещу разхищението на храна. Това, което цели МКБРХ е да максимизира ефекта на колективното въздействие, като поставя акцент върху конкретни действия. Целта е да обедини най-добрите подходи, които се прилагат в момента, да добави нови елементи към тях, така, че да бъде обхванат всеки един етап от веригата на хранителната индустрия.

Коалицията в момента стартира проект в училища в различните страни на Европейския съюз. Тя работи в насока да определи на кои етапи от веригата се получава похабяването на храни , за да намери ефективни решения за намаляване на разхищението им, както и да създаде информираност по проблема сред крайните потребители: ученици и учители.

Крайната цел на Коалицията е да разгледа законодателството, което способства или възпрепятства борбата с разхищението на храна. Например, в момента не съществува единен закон в Европейския съюз, който да позволява прехвърляне на отговорността между дарителите и получателите на дарения на храни.

"Имаме големи амбиции за дейността на Коалицията. Наистина вярваме, че колективната организация, която създаваме ще осигури ефикасни решения на предизвикателствата, свързани с разхищението на храна. Това е едно предизвикателство, което не бива да се подценява, както по отношение на въздействието върху климата и природните ресурси, така и по отношение на големия въпрос: "Как ще се хранят хората по света през 2050 г.?", смята Дамиен Вердие – Президент на
МКБРХ, началник на отдел „Стратегия, научни изследванния и Иновации“ в Содексо, член на Изпълнителния комитет.

"Разхищението на храни е сериозен проблем и всички участници в сферата на хранителните услуги - от производителите до крайните потребители, трябва да обърнат внимание на новите възможности за партньорство и сътрудничество. Отговорните хранителни компании следва да въведат цялостен подход към производството на храни и активно да се стремят да намалят загубите на всеки етап от веригата – от производството до потребителя.“ – Жан Берну – Изпълнителен Директор McCain Foods Continental Europe

За Международната Коалиция за борба с разхищението на храни (МКБРХ):
На 28 април 2015 г е създадена МКБРХ, като нейното седалище е в Брюксел. По смисълът на закона в Белгия МКБРХ е асоциация с нестопанска цел. Коалицията се финансира самостоятелно от абонаментите и даренията на нейните членове.

С най-голям географски отпечатък в света в сферата на хранителните услуги и повече от 1 милион служители, членовете на МКБРХ са готови да намалят разхищението на храни по цялата верига – от произведителя до потребителя.

За повече информация, посетете http://internationalfoodwastecoalition.org/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1821 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно